Manažerská triáda I. – Tak a jsem manažer. Co je moje role? A jak neskočit na lep nedokončeným tvarům?

Vedete lidi? Pak děláte jednu z nejkrásnějších a zároveň nejobtížnějších pozic ve firmě. Často pracuji s manažery, kteří byli povýšeni z pozice specialisty nebo s manažery, kteří procházejí změnou v týmu či postupují na další úroveň řízení. V těchto případech jim pomáhám, ať už individuálně nebo na workshopech, nastavit jejich vlastní manažerský styl, aby měli výsledky a zároveň je práce těšila.

Za léta praxe se mi osvědčilo projít s manažery tři oblasti: – Role, Lidi, Výkon – tedy postupně se věnovat roli manažera, schopnostem a dovednostem potřebným pro práci s lidmi a vedením manažerských rozhovorů.

V sérii článků vám chci přiblížit principy a techniky, které se ukázaly jako nejvíce užitečné. Dnes se podíváme na roli a činnosti manažera.

Role manažera

Rolí manažera je dosahování výsledků prostřednictvím druhých lidí. Nebo v poetičtější verzi od Františka Hroníka: Manažer proměňuje odbornost a schopnosti druhých ve výkonnost všech.

A když to převedeme do praxe, při přesunu na manažerskou pozici máme rozdíl v požadovaných dovednostech, práci s časem a hodnotách. S čím se tedy musí nový manažer popasovat:

1. Přibudou nové činnosti

Samozřejmě je to vedení a řízení lidí, kam patří výběr lidí, zadávání a kontrola cílů, řízení výkonu, hodnocení, zpětná vazba, motivace, rozvoj, práce s klíčovými lidmi, nástupnictví.

Další oblastí je řízení procesů – tvorba a koordinace pracovních postupů a metodik, organizace práce, organizační struktura, nastavování kontrolních mechanismů a změnové projekty.

Manažer má nově i podíl na tvorbě strategie a jejím naplňování. A s tím je spojeno aktivní propojování strategie firmy se strategií oddělení.

Další činností, na kterou nově jmenovaní manažeři často zapomínají, je budování koalic. Představme si pod tím budování vztahů s kolegy na stejné nebo vyšší úrovni, propagace svého oddělení a získávání zdrojů pro oddělení.

S manažery zkoumáme, kolik procent věnují té které činnosti, jestli je to tak odpovídající a kde by měli případně přidat nebo ubrat. Na různých úrovních řízení se procenta u jednotlivých činností liší a stejně tak se liší podle charakteru společnosti a práce.

2. Nastavení poměru práce specialisty a práce manažera

Toto je nejvýznamnější při přesunu z pozice specialisty do vedoucí pozice. Málokterý manažer má tu výhodu, že se od něj očekává čistě jenom práce s lidmi. Obvykle mu zůstane kus vlastního výkonu. Samozřejmě čím větší je tato část, tím méně zbývá prostoru pro činnosti typické pro manažera z bodu 1.

Někdy si manažer část „své práce“ chrání, z různých důvodů, často proto, že ho ta konkrétní práce baví nebo při ní relaxuje. Nebo si myslí, že to nikdo jiný tak dobře nezvládne, což se pojí s dalším bodem:

3. Umožnit svým lidem být lepší, než jsem sám

Uvědomit si, že ne vše zvládnu sám a že na spoustu věcí budou moji podřízení lepší než já. A užívat si to. Čím dříve si toto manažer uvědomí a přestane se svými lidmi soutěžit, tím bude mít lehčí spaní. Manažer nemůže vědět úplně všechno. Potřebuje mít nadhled, a přitom se občas na správném místě věnovat i detailu.

4. Nový pohled na výsledky

Tohle je klíčové, aby manažer brzy nevyhořel. Setkávám se s tím, že si manažeři stěžují, že jim chybí expertní práce, kdy za sebou viděli výsledek. Že teď výsledky moc nevidí.

Manažerovi ubudou malé, rychlé, hned viditelné výsledky, ty dodávají jeho lidé. On sám pak vidí až ty velké výsledky – konec projektu, splněný plán… Nemá moc možností si pěkně odškrtnout hotové úkoly.

Narážíme tady na jeden zákon vnímání – to, jak naše mysl vnímá nedokončené tvary. Podívejte se na obrázek trojúhelníku – co dělá vaše mysl? Snaží se vidět trojúhelník jako dokončený.

Máme-li něco neuzavřeného, máme tendenci se k tomu v mysli vracet, poutá to naši pozornost a vyžaduje energii. Platíme energetické výpalné za nedokončené věci. Až teprve dokončíme, získáme energii zpět.

Manažer s dlouhodobými projekty a komplexními úkoly má takových nedokončených tvarů a témat mnoho a získává tedy z dokončených úkolů méně často energii. 

Co s tím: máme dvě cesty. Naučit se radovat z výsledků svých lidí a oslavovat je s nimi a druhá cesta – rozkládat si ty velké úkoly na menší části, milníky, abyste mohli častěji odškrtnout a sklidit tak energii.

Takže když to shrneme, při nastavování role manažera jsou důležité tyto čtyři body:

  1. Začít se věnovat novým činnostem: vedení lidí, řízení procesů, tvorbě strategie a budování koalic.
  2. Nastavit si vhodný poměr mezi vlastním výkonem a manažerskými činnostmi.
  3. Nesoutěžit se svými lidmi, umožnit jim vyniknout.
  4. Vypořádat se s nedokončenými tvary – dělit velké cíle na malé, abychom častěji sklidili energii.

Těším se na vás v dalším díle, kde se budeme zabývat druhou částí Manažerské triády – LIDMI – jak vše nevymýšlet sám.

Aktuální akce

 

Výcvik systemické koučování I
Začínáme 11.10.2024

Manažerská triáda:
Začínáme: 29.04.2024 a 25.9.2024

Mental Fitness:
Sabotéři: 5.11.2024
Mudrc/Vědma: 3.12.2024

Řízení změny
11.6.2024 nebo 10.12.2024

Webinář Jak podpořit výkon a spolupráci týmu
10.9.2024 nebo 9.11.2024

Jak využít diverzitu pro lepší výkon a spolupráci

Pracujete s lidmi, vedete je, koordinujete či se o ně staráte? A lámete si hlavu s tím, jak to všechno propojit, aby spolupracovali, podávali výkon a zároveň byla dobrá atmosféra a nálada? Není to úplně jednoduché, protože lidé často nepracují společně na jednom místě...

Kategorie

E-book: Chcete vědět, jak motivovat sebe a ostatní?

Přihlaste se k odběru Tipů a Triků z oblasti seberozvoje a koučování a jako poděkování od nás získáte e-book zdarma: „Jak motivovat sebe a svůj tým“ aneb „9 způsobů, jak zvýšit motivaci a energii“.

Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům - nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavě

o Pavla Pavlíková