Výcvik systemického koučování I

O CO SE JEDNÁ?

Praktický výcvik koučovacích principů, technik a dovedností. Zároveň rozvíjíme systemické myšlení – postoje a předpoklady užitečné pro práci s lidmi.

To, jak přemýšlíme, určuje, jak budeme jednat.

Výcvik je akreditován MŠMT jako rekvalifikační kurz pro pracovní pozici kouč.

KOMU JE PROGRAM URČEN

 • Koučům (externím a interním), lektorům
 • Manažerům
 • Personalistům
 • Obchodníkům
 • Všem, kteří pracují s lidmi, potřebují s nimi efektivně komunikovat, ovlivňovat a rozvíjet je

CO ZÍSKÁTE?

 • Budete efektivněji komunikovat s druhými a ovlivňovat je (i sebe)
 • Budete vědět, kdy dát prostor druhému a kdy trvat na svém
 • Větší nadhled a lépe zvládnete komplexnější úkoly a projekty
 • Budete lépe formulovat cíle a dosahovat jich
 • Budete vytvářet srozumitelnější zadání pro partnery (propojovat firemní cíle s osobními)
 • Budete schopni více zapojovat a rozvíjet druhé, jejich potenciál
 • Dokážete pracovat a vyjít s širším spektrem rozmanitých lidí
 • Dokážete více oceňovat druhé i sebe

Z ČEHO VÝCVIK VYCHÁZÍ

Výcvik vychází z následujících teorií, věd a principů:

 • Systemický přístup
 • Neurofyziologie
 • Pozitivní psychologie
 • Antropologie
 • Kvantová fyzika
 • Vědy zkoumající chování živých systémů

Systemický přístup je charakterizován hledáním a rozvíjením toho, co funguje a je užitečné. Ví, že druhého člověka nelze měnit zvenku, ale že můžeme podporovat a zařídit, aby se druhý člověk rozhodl pro změnu a pomoci mu změnu uskutečnit. Dívá se na člověka komplexně v celé šíři rolí, vztahů a příslušností k různým sociálním systémům (firma, rodina…). Při práci s druhými zvažujeme tuto hloubku a hledáme takové řešení, které vyhovuje všem rolím.

 

JAK VÝCVIK PROBÍHÁ

Jde o komplexní 120 hodinový program v šesti dvoudenních soustředěních (16 hodin v jednom soustředění), která následují ve zhruba 6 týdenních intervalech. V mezidobí mezi soustředěními se účastníci ve dvojicích scházejí na 4 hodiny věnované praxi. Výcvik je ukončen závěrečnou prací a praktickou zkouškou.
Úspěšní absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci na základě akreditace MŠMT ze dne 6.3.2014, č.j. MSMT-903/2013-1/33.

Výcvik probíhá ve skupině 6-8 lidí v koučovně INNERGY, s.ro. (Pernerova 11/293, Praha 8).

 

OBSAH

podrobný obsah zde

1. modul – 2 dny
 • systemický přístup a systemické myšlení
 • teoretické kořeny systemického přístupu
 • fáze koučovacího rozhovoru
 • cíl x cesta
2. modul – 2 dny
 • model systemické práce (kontrola a pomoc, sebereflexe)
 • škály
 • typologie otázek
3. modul – 2 dny
 • problém a neproblém
 • přerámování
 • práce na zakázce – typy pomoci a metody řešení
4. modul – 2 dny
 • práce s kontrolním kontextem – objednávky zadavatele
 • zásady pro poradenský rozhovor: navázání kontaktu, připojení se k jazyku partnera, pravidla pro vedení a ukončování rozhovoru
5. modul – 2 dny
 • kufr s nástroji kouče
6. modul – 2 dny
 • supervize a zkouška

 

TERMÍNY

 • 11.-12.10.2024
 • 08.-09.11.2024
 • 13.-14.12.2024
 • 10.-11.01.2025
 • 07.-08.02.2025
 • 07.-08.03.2025

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

první den 9-18
druhý den 9-16

 

MÍSTO

Pernerova 11/293, Praha 8

 

CENA

48 000 Kč (na kurzovné se nevztahuje DPH, protože je to rekvalifikační kurz)

 

Máte zájem rozšířit si znalosti získané ve Výcviku systemického koučování I?

Výcvik systemického koučování II

Praktický výcvik pro absolventy Systemického koučování I., zaměřený na systemické směry Challenging coaching, SFBT a získání základních dovedností s prací s malou skupinou.

Challenging coaching

Mimořádný 4-denní praktický trénink, který jde nad rámec klasických koučovacích kurzů. Je určen pro ty, kteří ve své práci již využívají koučovací principy a chtějí svůj přístup rozšířit o pohyb na hraně – vyvažování podpory a výzvy, vedoucí k dosahování odvážných cílů.

Aktuální akce

 

Výcvik systemické koučování I
Začínáme 11.10.2024

Manažerská triáda:
Začínáme: 29.04.2024 a 25.9.2024

Mental Fitness:
Sabotéři: 5.11.2024
Mudrc/Vědma: 3.12.2024

Řízení změny
11.6.2024 nebo 10.12.2024

Webinář Jak podpořit výkon a spolupráci týmu
10.9.2024 nebo 9.11.2024

Videa

Co nabízí Výcvik Systemického koučování?

Reference

Více referencí naleznete zde.

Na kurzu velmi oceňuji bezpečné prostředí, které nám dovolilo zkoumat koučink hodně otevřeně a do hloubky.

Skvělý a srozumitelný a trpělivý  byl Tvůj výklad a připravené flipcharty, které používám jako tahák při koučování dosud. A velmi blízký mi byl systemický přístup, který se dívá na koučovaného partnera v celém kontextu jeho života a dává nám v koučování volnost použit vše, co může být pro partnera v daném okamžiku užitečné, aniž by nás striktně metodicky  svazoval.

Po skončení kurzu jsem byl připraven zahájit vlastní koučovací praxi.

Jindřich, kouč

„Výcvik systemického koučování u Pavly je opravdu velice kvalitní (mám srovnání s dalšími dvěma jinými výcviky) – nabízí velice efektivně využitý a maximálně naplněný čas při setkáních, nápadité a pečlivě připravené výukové materiály, vyvážený poměr teorie a praktického nácviku, osobní podporu mezi setkáními. Informace předává velice srozumitelně a hlavně příjemně lidským způsobem – to, jak do své práce naplno dává to nejlepší ze sebe, bylo pro mě ze všeho nejcennější a nejvíce inspirující.“

Kristýna, kariérní koučka

Pavla je skvělý a všímavý lektor, který interaguje se svým publikem. Obsah předává velmi srozumitelně a pro těžší témata dokáže najít vhodné individuální příměry, aby zajistila bezpečné pochopení.

Obsah kurzu je sestaven z logicky navazujících celků, zároveň bylo možné si z každého tréninku odnést rovnou aplikovatelné myšlenky, metody a techniky jak do pracovního, tak soukromého života.

Výcvik doporučuji všem bez ohledu na profesi, či věk.

Pavel, projektový manažer

Výcvik systemického koučování pod vedením Pavly Pavlíkové mohu vřele doporučit. Pavla dokázala přistupovat ke všem účastníkům velice individuálně s ohledem na potřeby každého zvlášť a to jak v průběhu výcviku, tak i v rámci „certifikace“ v osobních komentářích a doporučeních. Líbilo se mi i obsahové a formální členění kurzu – poměr teorie a praxe, možnost si vyzkoušet téměř všechny nově nabyté vědomosti v praxi, sdílení s ostatními kolegy a směřování lektorkou. Koučing mě díky Pavle nadchnul :).

Adriana, People Development&Diversity Specialist

S Pavlou jsem měla tu čest absolvovat půlroční koučovací výcvik a mohu jedině doporučit. Pavla je 100% profík, pokud jde o připravenost, organizaci a facilitaci školení. Celým kurzem nás provedla velmi lidsky, s nadhledem a smyslem pro humor, aniž by tím jakkoliv utrpěla obsahová stránka školení – spíše naopak.

Pavla dokázala efektivně a přitom nenásilně ukočírovat velmi heterogenní skupinu účastníků, kterou ta naše rozhodně byla.

Z nabytých znalostí a dovednostní, jakož i z celkové zkušenosti, těžím jak v pracovním, tak osobním životě.

Zuzana, Vedoucí oddělení reklamací a stížností

Oceňuji detailní rozbor rozhovorů a prací, zase mě to nakoplo se zamyslet nad tím, jak to dělám. Zároveň jsem nikde nezažila tolik individuální zpětné vazby – na žádném výcviku ani tréninku.

Jana, lektor

Články

Vybíráte kouče? Hledejte takového, se kterým vás bude spolupráce těšit

Ing. Mgr. Barbora Nykodýmová – redaktorka HR News a Management News Při výběru kouče nerozhoduje ani tak jeho odbornost, paleta nástrojů a technik, které během koučovacích setkání používá, jako jeho vlastní přístup, osobnost a vzájemné sympatie. Často s rozhodnutím...

Rozhodl jsem se naučit systemické koučování a tohle mi výcvik přinesl

Jakub Ludvík – Country Security Officer Nordics & CZ/SK, Teva Pharmaceuticals ČR  V roce 2015 jsem se rozhodl začít se vzdělávat v oblasti koučování. Působím na pozici Country Security Officer pro severské země, Českou republiku a Slovensko v mezinárodní...

Co mi dal osobní koučink a systemický výcvik s Pavlou Pavlíkovou z INNERGY

Tomáš Kótka – Marketing Manager, Gedeon Richter Marketing ČR  V mé profesi marketingového manažera ve farmaceutickém průmyslu čelím mnoha výzvám a společně s kolegy jsem neustále pod tlakem požadavků na výkon, efektivitu v operativě, využívání zdrojů i administrativní...

Reportáž: Přijďte na ochutnávku Výcviku systemického koučování

Ing. Mgr. Barbora Nykodýmová – redaktorka HR News a Management News Koučink a koučovací metody výcviku dnes nejsou žádnou novinkou pod sluncem. Koučovací přístup se dnes běžně učí manažeři, personalisté, obchodníci, lektoři, pedagogové… i sami koučové, kteří se chtějí...

Reportáž: Systemický koučink pro práci i osobní život

Ing. Mgr. Barbora Nykodýmová – redaktorka HR News a Management News „Každý máme svůj životní příběh, který nás ovlivňuje a určuje naše rozhodování, chování, způsob, jakým přistupujeme k řešení, ale i jazyk a slova, která volíme. Pokud chcete více poznat ten váš a lépe...

Systemické koučování jako nástroj dosahování firemních cílů – 4 faktory úspěchu

Systemické koučování patří mezi mimořádně účinné nástroje rozvoje pracovníků, který dokáže zajistit splnění firemních cílů zaměstnancem. V mnoha organizacích je koučování chápáno pouze jako speciální bonus pro manažery bez bližšího zadání. Potenciál a ambice...

Rekvalifikujte se na kouče pod vedením zkušené certifikované koučky

Tento článek začal šťouchem od účastníka výcviku: „Děláš úžasný produkt, na vysoké úrovni, perfektně, ale vůbec o tom nemluvíš.“ Proč dělám výcviky systemického koučování? Mně samotné systemické koučování změnilo život a tak mne těší, když tuto zkušenost mohu předat...

Nezávazná přihláška