Manažerská triáda – reference

Níže uvedené reference jsou ověřené. Zákazníci je zaslali z ověřeného e-mailu.

 

Workshopy mi přinesly zastavení, zamyšlení se a uspořádání věcí pro mne samotnou. Hlavně co se týče priorit toho, čemu mám v rámci své pozice věnovat čas a kolik jej mám věnovat jednotlivým činnostem. Takže jsem třeba zjistila, že strategie „trošku“ pokulhává a je chudák odsunuta stranou neb operativa ji často převálcuje.

A pak, pro mne je vždy velkou přidanou hodnotou možnost slyšet, jak to dělají jinde, co jim funguje a co ne, prostě sdílet.

Jinak si obecně myslím, že tvoje workshopy jsou přínosem pro lidi, kteří na manažerskou pozici opravdu nastupují, tedy se v tom učí chodit a jakákoli rada a zasvěcení do věci je pro ně super (co já bych za to před lety dala…). Takže si umím i představit lidi od nás, které bych k tobě ráda a s klidným srdcem poslala. S klidným srdcem = vím, že je to nenásilně „posune“ v oblastech, které potřebujeme, s diskusí k věci a praktickým základem, a současně to pro ně nebude nějaká extrémně stresující věc (a pro nás „vyhozené“ peníze).

Lucie, spolumajitelka jazykové školy a překladatelské agentury


Kombinace manažerské triády a individuálního koučování pro mě byla ideálním spojením. To také proto, že jsem byl v situaci, kdy jsem si svůj „manažerský styl“ teprve vytvářel. Pavla na workshopech, které byly vhodné jak pro nováčky, tak i zkušenější manažery, s lehkostí a srozumitelností jí vlastní probrala různé přístupy, témata a techniky ve vedení lidí od role manažera, motivace, kompetencí po zpětnou vazbu. Při dotazech a diskuzích vždy našla zajímavé příklady z praxe, což velice dobře pomáhalo jednotlivé myšlenky detailněji pochopit.

Při koučování jsme spolu poté měli více prostoru zaměřit se na konkrétní situace a nejistoty, které díky snadno vytvořené vzájemné důvěře nebylo těžké odhalit. Povedlo se tak znalosti postupně přenášet do každodenní práce. Empatie a schopnost ukázat detail z nadhledu, přesně vystihnout původ problému, najít podobné příklady a účinnou techniku k jejich vyřešení byl pak přístup, kterým mě Pavla posouvala jak v sebereflexi, tak vnímání ostatních a jednání s nimi. Spolupráci s Pavlou mohu vřele doporučit. Ideálně v kombinaci právě workshopů a koučování.

David, Project Manager


Děkuji za pěkný a přínosný workshop. A v čem pro mne byl přínosný? Sice už pár školení za sebou mám, ale i na tvém jsem se dozvěděl pár věcí, které sice v praxi používám, ale neuměl jsem je pojmenovat. Například rozhovor 1+1 nebo tlačit a táhnout. Dále bylo zajímavé se setkat s lidmi z jiných oborů a slyšet jejich problémy, zkušenosti a řešení.
Co bych měnil? Asi nic. Tak jak tento workshop probíhal mi plně vyhovovalo.

Martin, vedoucí konstrukce


Workshopy Manažerské triády mi rozšířily obzory ve vedení lidí, tím mi pomohly si některé věci srovnat a začít ověřovat v praxi. Ale také jsem si potvrdila věci, které již dávno aplikuji, jen jsem je nedovedla pojmenovat. Díky tomuto workshopu jsem si utřídila mnoho myšlenek a rozhodla se do dalšího roku pro jisté změny. Je to určitý impuls, první krok, jak k lidem a věcem přistupovat trochu jinak, než doposud. Tento workshop mi pomohl nejen po profesní stránce, ale i v osobní rovině. Velmi jsem se obávala, co se po nás bude chtít – když je to workshop (už jen to samotné slovo je odpudivé). Ale řekla jsem si, že se člověk musí překonávat a vyzkoušet i věci, které mu nejsou tak úplně příjemné. A musí se přiznat, že to za to rozhodně stálo. Uvolněná atmosféra, přátelské prostředí a usměvavá lektorka, která má člověku co předat. Takže i takový introvert, jako já, se na další dvě školení těšil 🙂

Martina, vedoucí provozu


Tvoje Triáda mi dala hodně. Poznala jsem trochu víc sama sebe, srovnala jsem si pracovní hodnoty a naučila se něco nového. Něco nového, pro mě dost podstatného. A to, že je důležité znát svojí hodnotu a totéž poskytnout svým spolupracovníkům. To je pro mě to nej , co mi Triáda poskytla. Vše ostatní bude cvik a posléze rutina to uvádět do praxe. Ale jde mi to, už spoustu věcí aplikuji.
Co bych na workshopech změnila ? Nic, vůbec nic. Byly sestavené srozumitelně, atmosféru jsi dokázala udělat skvělou a pro další účastníky pokračuj s občerstvením s tyčinkami nebo co to bylo. Ty totiž všechny dny završily a ta setkání byla přátelská, poučná a nebyla nudná. Možná jsme měli i velké štěstí na kluky a možná je to jen tvá zásluha, to nedokážu posoudit.

Barbora, vedoucí provozu


Manažerská triáda byla úžasná! Musím se přiznat, že jsem přicházela bez velkého očekávání a o to víc jsem byla mile překvapena.
Čím déle jsem chodila, tím to bylo lepší. Díky Manažerské triádě jsem si věci utřídila, pojmenovala a hlavně plno myšlenek aplikovala (vtipné je, že jak v práci, tak v soukromí 🙂 ).
Na základě Tvých rad a zkušeností se mi ještě více stmelil kolektiv, všichni jsou lépe motivováni, máme k sobě blíž a práce se daří.
Na školení bych nic neměnila. Bylo zábavné, dobře vedené – nikdo se nestyděl říci svůj názor nebo problém nahlas a to bylo fajn. Zkrátka pevně doufám, že se ještě uvidíme 🙂 .

Romana, vedoucí provozu


Manažerská triáda mi přinesla uspořádání a lepší organizaci mého oddělení. Snazší domluvu s kolegy, kvůli lepšímu porozumění potřeb všech členů týmu. Pochopil jsem, k čemu slouží zpětná vazba, pravidelné porady a jak jednat jako manažer, abych svým jednáním motivoval svůj tým. Mnohokrát za to děkuji.

Martin, vedoucí kvality


Děkuji za školení, přínosné, příjemné, odpočinkové a přesto mi jely závity na 100%. Je skvělé pojmenovat věci pravými jmény, neskutečně mi to pomohlo do dalších kroků a dodalo více jistoty do další práce.

Už se opravdu těším na další.

Katka, Senior Sales Manager

Manažerská triáda – zpětná vazba z workshopů

Pozn: Jedná se o zpětnou vazbu poskytnutou zaměstnavateli – tzn. bez uvedení osobních údajů.

 

  • Práce s lidmi je mou hlavní náplní, vedu je k určitému cíli. Z tohoto důvodu jsem velmi ocenila informace, jak objevovat spolu s lidmi jejich zdroje, jak využít tlak a tah, jejich vnitřní sílu a umění stanovit si vyváženost a soulad životních priorit.Ocenila jsem interaktivní přístup a zapojení všech účastníků do workshopu. Naučila jsem se pracovat s informacemi, podle čeho volíme přístup k jednotlivým lidem, jak míchat tlak a tah, jak zapojit druhé do řešení. Získala jsem povědomí o tom, jak vyhodnotit, jaký máme tým a jak s ním pracovat. Získala jsem cenné informace, jak vytvořit strukturu hodnotícího rozhovoru a užitečné tipy pro porady. Získala jsem díky interaktivnímu přístupu schopnost vidět situaci z nadhledu. Užitečné rady a tipy, modelové situace mi pomohou lépe se rozhodovat, jak danou situaci řešit.

 

  • Kurz byl pro mě velmi podnětný. Během něho jsem si osvojila nové nástroje, které mohu používat při spolupráci s kolegy, nástroje pro stanovení jejich vhodnosti pro výkon určité funkce. Seznámila jsme se s různými přístupy k lidem, jednoduchým principem jak zjistit kompetentnost jednotlivých zaměstnanců apod. Představené nástroje byly velmi užitečné a budu je používat při své praxi.

 

  • Webinár mi pomohol ujasniť si akým spôsobom pristupovať ku kolegom s rôznou úrovňou motivácie. Overil som si aké metódy bude vhodné uplatniť v praxi s cieľom rozvoja nášho pracoviska.

 

  • Témata workshopu byla velmi zajímavá a přínosná, nutila ke srovnání ideálního stavu manažerského působení s dosavadní realitou a inspirovala, jak dělat věci lépe. Škoda, že se nezúčastnilo více lidí z vyššího managementu. Některá témata otevírala spoustu dalších otázek s praktickými dosahy do našich pracovních životů. Pokud by vedoucí pracovníci vedli podřízené vysvětlovaným způsobem, dopad workshopu by byl velmi užitečný.

 

  • Na své pozici řadového akademika nevedu žádný tým pracovníků. Bylo nicméně velmi inspirativní analyzovat kontrastní způsob vedení tlak/tah, který mohu aplikovat i při vedení studentů. Neméně zajímavá byla též problematika týkající se zevšeobecněného členění zaměstnanců na základní kategorie hvězda/rozbuška/snaživec/příživník z hlediska motivovanosti a dovedností. Přestože nevedu žádný tým, mám nyní aspoň příležitost tento pohled aplikovat sám na sebe a své kolegy.

 

  • Absolvování tohoto webináře mi umožnilo nahlédnout na moji práci i z pohledu mého nadřízeného a kolegů s nimiž často řešíme nestandardní a problematické situace. Věřím, že mi získané informace pomohou i v mojí vlastní práci, a to především v rámci týmové spolupráce a při pracovní komunikaci při řešení jednotlivých projektů.

 

  • Děkuji lektorce p. magistře Pavlíkové za podnětný výklad manažerských výzev, který v mnoha směrech obohatil mou doposud viděnou perspektivu. Velice si vážím volby vhodné struktury a formátu kurzu, který byl pro celodenní webinář zvolen a udržel tak po celou dobu mou pozornost.
   Zaznačila jsem si řadu lektorkou zmíněných manažerských pochybení, kterým se budu vyvarovat při vedení a řízení spoluřešitelského týmu, kde jsem garantkou, s cílem maximalizace výkonu celého týmu. Protože jsem si ujasnila, že maximalizaci výkonu týmu může manažer dosahovat vhodným laděním vnějšího prostředí, tzn. aby pracovník disponoval tím co potřebuje ke splnění úkolu; a působením na osobnost a znalosti jednotlivých pracovníků. Klíčovou informací bylo pro maximalizaci výkonu týmu na které pracovníky se zaměřit. Konkrétně jsem si dále odnesla řadu informací, jak motivovat a hodnotit výkon jednotlivců v týmu a jak je možné efektivně výkon a kompetentnost jednotlivce zvýšit motivováním a vhodným respektovaným působením na postoje a myšlení pracovníka. Některé z rad byly pro mne natolik průlomové, že změnily mé vnímání. Zejména šlo o způsob tahu a model švestky.

 

  • Tímto moc děkuji lektorce za možnost účastnit se tohoto interdisciplinárního kurzu kloubícího psychologické aspekty se strategickým managementem, práci s lidskými zdroji a efektivním vedením týmu a jsem moc ráda, že jsem mohla být jeho součástí.

 

  • Bylo super, že nám Pavla vždy uvedla konkrétní příklad z praxe, taktéž cvičení, na kterých jsme mohli pracovat. To mi pomohlo a je pro mne přínosem do praxe

 

  • Skvělé a navazující témata školení, kde už nyní vím, že je použiji v praxi.

 

  • Přátelský a pozitivní přístup lektora. Jasně vysvětlení a uvádění praktických příkladů.

 

  • Velice milá, srozumitelná, vtáhne do děje a komunikuje s každým, nikdo není vynechán a vše probíhá v příjemné atmosféře.

 

  • Celkový úvod do problematiky. Vhodné jak pro zavedeného manažera, tak i pro úplného začátečníka.

 

  • Odnáším si model „švestka“ a audit týmu, které mi pomohou zpomalit a zamyslet se nad jednotlivými členy týmu – v čem jsou dobří, co já vlastně chci a potřebuji změnit, určení směru rozvoje a určitě potenciál jednotlivých členů týmu, na který se hodně zapomíná.

 

  • Líbil se mi model Švestka, motivační mapy, využití vidím při rozvojových aktivitách specialistů; díky moc za skvělý den a těším se na další 🙂

 

 • Líbily se mi Motivátory, se kterými chci pracovat ihned

 

Aktuální akce

 

Výcvik systemické koučování I
Začínáme 11.10.2024

Manažerská triáda:
Začínáme: 29.04.2024 a 25.9.2024

Mental Fitness:
Sabotéři: 5.11.2024
Mudrc/Vědma: 3.12.2024

Řízení změny
11.6.2024 nebo 10.12.2024

Webinář Jak podpořit výkon a spolupráci týmu
10.9.2024 nebo 9.11.2024