Co je motivační mapa

Také Vás zajímá angažovanost zaměstnanců? Angažovanost se úzce pojí s motivací a jak motivovat zaměstnance bývá nejčastějším tématem manažerů. Vědí, že motivovaní lidé odvádějí vyšší výkon, což potvrzuje výzkum poradenské společnosti Hay Group. Ukazuje, že vysoce angažovaní zaměstnanci mají o 50% větší pravděpodobnost, že překročí své výkonnostní cíle.

Motivace je energie, odvozená z anglo-normandského výrazu „motif“, což znamená „pohon“. Naše motivace jsou naše interní pohnutky, oheň v srdci, což určuje, jak se cítíme a následně, jak jednáme. Motivace je často ta složka, kterou se odlišuje průměrný pracovník od vynikajícího, dobrý tým od špičkového a průměrná organizační kultura od kultury využívající plný potenciál.

 

Jak motivovaný je Váš tým?

Práce je mnohem snazší a také zábavnější, když lidé vědí, co jim přináší energii, co „zažehne jejich oheň“, a zároveň jsou podporováni svým manažerem, aby se zaměřili na to, co je skutečně motivuje.

Vezměte si motivaci 1.0 až 3.0 z knihy „Pohon“ (angl. Drive) Daniela Pinka, Maslowovu hierarchii potřeb nebo Herzbergovu teorii hygienických faktorů – ukazují, že váš úspěch a štěstí v práci nebo mimo ni závisí na tom, zda jsou vaše individuální motivátory naplňovány (což není nutně o finančním ohodnocení nebo odměně).

3 kořeny motivace

Výzkum skupiny Full Potential Group ukazuje, že v lidské psychice existují tři základní kořeny motivace:

 1. Naše osobnost – má tendenci být poměrně stálá, tudíž se obtížně mění a je více zaměřena na minulost.
 2. Naše sebepojetí – jak vidíme a vnímáme sami sebe. Je to o našem přesvědčení o sobě a o našem vnitřním světě. Je proměnlivější, bývá méně vrozené a je orientováno na současnost.
 3. Naše očekávání – naše představa o budoucích výsledcích. Ty jsou opět proměnlivější.

V podstatě je to jedinečná směs naší osobnosti s naším sebepojetím, přesvědčením a očekáváními, která vytváří naši motivaci a určuje výsledky našeho života a práce.

 

Proč potřebují manažeři rozumět motivaci

Vzhledem k tomu, že motivace je prakticky synonymem energie, je pro lidi ve vedoucích pozicích velmi důležité, aby pochopili, co je samé a jejich lidi podněcuje. A také aby v tom rozvíjeli další manažery. Motivace je často chybějící základní složka výkonu a angažovanosti, která jde nad rámec chování. V chování se odráží hlubší, neviditelné síly, které řídí lidské jednání.

Zde přinášíme nový revoluční motivační model: Manažeři se místo usilování o změnu chování u zaměstnanců mohou soustředit na pochopení podstaty motivačních pohnutek a pracovat na nich s lidmi – a zlepšení výkonu může být dramatické.

 

3 motivační klastry

Tvůrce Motivačních map – James Sale spojil Maslowovu hierarchii potřeb s kariérovými kotvami Edgara Sheina a Enneagramem, a identifikoval tak devět pracovních motivátorů. Na základě toho vytvořil individuální profilovací test, který poprvé měří motivaci.

Motivátory jsou seskupeny do tří skupin:

Devět motivátorů

Každý člověk má svou vlastní jedinečnou směs devíti motivátorů a jejich síla definuje, jak jsme motivovaní. Každý typ má své vlastní specifické potřeby, přání a touhy.

Poznejte, jak jsou pro vás jednotlivé klastry významné a identifikujte své 3 nejdůležitější motivátory. A abyste neplýtvali energií, poznejte i svůj demotivátor. Obvykle takto působí váš nejméně významný motivátor, tedy ten, který se nachází na posledním místě.

Jaké nástroje můžete využít

Nabízíme profilovací test Motivační mapy, který lze využít následovně:

 • Individuální mapa – pro sebepoznání a rozvoj vlastní motivace. Hodí se jako podklad pro práci s koučem
 • Týmová mapa – nástroj pro manažery, aby:
  • Poznali motivaci svých lidí a mohli pracovat s jejich motivací a podpořit tak výkon
  • Zjistili připravenost týmu ke změně během změnových projektů
  • Podpořili vzájemné pochopení členů týmu a tím zlepšili spolupráci
 • Akreditace pro práci s motivačními mapami je vhodná pro personalisty a kouče. Po absolvování tréninku rozšíříte řady „Licensed Practitioners“ a budete moci poskytovat test a následný rozbor interním nebo externím klientům.
  • Personalisté mohou v rámci své společnosti využívat tento nástroj interně jako pomoc manažerům pro řízení výkonu, talent management a rozvoj.
  • Koučové využijí Motivační mapy při koučování jako jeden ze zdrojů pro obchodní a kariérová rozhodnutí a pro rozvoj leadershipu

Chcete vědět, jak motivovat sebe a ostatní?

Přihlaste se k odběru Tipů a Triků z oblasti seberozvoje a koučování a jako poděkování od nás získáte e-book zdarma: „Jak motivovat sebe a svůj tým“ aneb „9 způsobů, jak zvýšit motivaci a energii“.

Aktuální akce

 

Výcvik systemické koučování I
Začínáme 11.10.2024

Manažerská triáda:
Začínáme: 29.04.2024 a 25.9.2024

Mental Fitness:
Sabotéři: 5.11.2024
Mudrc/Vědma: 3.12.2024

Řízení změny
11.6.2024 nebo 10.12.2024

Webinář Jak podpořit výkon a spolupráci týmu
10.9.2024 nebo 9.11.2024

Videa

Co získáte díky testu Motivační mapy

Workshop EPALE na téma Mapování motivace

Reference

více referencí nalaznete zde

Test Motivačních map mi již během vyplňování umožnil plně si uvědomit, co ve svém životě potřebuji, abych byla spokojená. Výsledná zpráva a konzultace s Pavlou mi přinesla konkrétní kroky, co mohu pro to udělat. Velmi oceňuji profesionalitu, s kterou Pavla svoji práci kouče dělá.

Helena, Marketing

Velký přínos měla pro mě závěrečná analýza mých motivátorů ve spojení s jejích naplněním. Tady se mi potvrdilo to, jak to v současnosti cítím i já a hlavně jsem si ujasnila, jaké kroky podniknout, aby se mi ´zoptimalizovalo´ naplnění hlavních motivátorů. Překvapilo mě, jaký může mít vliv na můj výkon podcenění jednoho z motivátorů a s pomocí Pavly jsem si určila, co udělat k jeho posilnění.

Hana, HR konzultant

Články

Jak využít diverzitu pro lepší výkon a spolupráci

Pracujete s lidmi, vedete je, koordinujete či se o ně staráte? A lámete si hlavu s tím, jak to všechno propojit, aby spolupracovali, podávali výkon a zároveň byla dobrá atmosféra a nálada? Není to úplně jednoduché, protože lidé často nepracují společně na jednom místě...

Aby hodnotící rozhovor nebyl strašák – začněte s motivací

Jedním z častých témat, která řeším s manažery v rámci koučování i workshopů, je hodnocení zaměstnanců. Obvykle je to spojené s ne příliš příjemnými pocity a obavami na straně hodnotících i hodnocených. Prostě je to bubák, nepříjemná povinnost. Hodnotící rozhovor je...

Kdo chce zapálit, musí hořet – aneb jak mapování motivace podporuje leadership

Za úspěchem jakékoliv organizace stojí 4 pilíře: produkt/služba a logistika, finance, prodej a marketing a poslední pilíř jsou lidé. První tři pilíře jsou dobře plánovatelné, řiditelné, krásně v nich dokážeme zavádět procesy. Jenže o tom, jak budou procesy fungovat,...

Podpořte motivaci a spolupráci v kolektivu – zkuste týmovou Motivační mapu

Také přemýšlíte o tom, jak zlepšit spolupráci v rámci svého týmu, podpořit výkon a lépe motivovat své kolegy? Už jste vyzkoušeli řadu školení na téma týmové spolupráce a motivace, zažili jste různé formy teambuildingů. Co byste řekli na praktický workshop, který...

Reportáž: Chcete výkon? A máte dostatečně motivované lidi?

Výkonnost a angažovanost lidí v práci jsou dlouhodobě jedněmi z nejpalčivějších témat manažerů. A tak některé firmy ve snaze tyto faktory zvýšit stále dokola nechávají testovat své týmy, zkoumají osobnost jednotlivců a často už zapomínají, že vše začíná a končí u...

Testujeme: Motivační mapy odhalí vaše silné a slabé motivátory

Zatímco osobnostní testy nám říkají, jak se v určité situaci (např. na pracovišti) chováme, a hodnotí neměnné faktory naší povahy, motivační testy hovoří spíše o tom, proč tak jednáme v závislosti na aktuálních podmínkách, které se v čase mění. Právě to, a ještě více...

9 užitečných otázek, když chcete přesvědčit druhé

Jak často ve své práci a životě potřebujete druhé získat pro nějakou věc, akci, zapojit je, motivovat nebo k něčemu rozhoupat? Myslím si, že pro většinu z nás je to denní chleba a často si ani neuvědomuje, že to děláme. Pojďme blíže prozkoumat, čím můžeme zvýšit...

Zavádíte změny – zvolte přístup podle motivátorů svých lidí

Motivace patří mezi důležité složky výkonu a hraje klíčovou roli v tom, jak lidé přijímají změny. Jak to spolu souvisí a 3 možné komunikační strategie při zavádění změny, si popíšeme v tomto článku. Jeden z nejčastějších omylů při práci s motivací je předpoklad, že...

Jak měřit a rozvíjet motivaci? Nový pohled na práci s motivací pomocí Motivačních map

Zajímá Vás, jak měřit a rozvíjet motivaci svou a svých kolegů? Hledáte praktický nástroj, který dokáže kvantifikovat motivaci? Chcete vědět, jak motivaci podpořit? Motivační mapy individuální a týmové vytvořil James Sale, který se zabýval otázkou praktičnosti různých...

Jak získat druhé pro změnu a provázet je procesem změny

Naše doba je komplexní, rychlá, plná změn. Se změnou se setkáváme na každém kroku a často potřebujeme pro změnu získávat druhé, zvlášť jsme-li v roli liniového nebo HR manažera. Jak na to Existuje mnoho konceptů, jak přistoupit ke změně. Osobně se mi nejvíce líbí...

Podcasty

Nejsilnějšími motivátory jsou strach a láska
čtvrtý nejposlouchanější podcast na webu HR News

Další podcasty naleznete zde.

On-line test

Přihlaste se na online test Motivačních map:

 1.  s videoprůvodcem – zde
 2. s koučem – zde