Výcvik systemického koučování – reference

Níže uvedené reference jsou ověřené. Zákazníci je zaslali ověřeným e-mailem.

 

Na kurzu velmi oceňuji bezpečné prostředí, které nám dovolilo zkoumat koučink hodně otevřeně a do hloubky.

Skvělý a srozumitelný a trpělivý byl Tvůj výklad a připravené flipcharty, které používám jako tahák při koučování dosud. A velmi blízký mi byl systemický přístup, který se dívá na koučovaného partnera v celém kontextu jeho života a dává nám v koučování volnost použit vše, co může být pro partnera v daném okamžiku užitečné, aniž by nás striktně metodicky svazoval.

Po skončení kurzu jsem byl připraven zahájit vlastní koučovací praxi.

Jindřich, kouč

 ________________________________________________________________

Výcvik mi pomohl pochopit a naučit se principy koučování, které mohu využít jak ve svém zaměstnání, tak ve svém soukromém životě.

Na výcviku oceňuji především individuální a profesionální přístup lektorky a dobře promyšlený harmonogram a sled jednotlivých bloků, který člověku pomůže dostat koučink dobře pod kůži.

Během výcviku se mi díky profesionálnímu vedení a lidskému přístupu povedlo zvednout sebevědomí ohledně mých vlastních koučovacích dovedností. Výcvik mi také pomohl v prohloubení dovedností v oblasti komunikace a mezilidských vztahů.

Výcvik bych doporučila každému, kdo má zájem pracovat s lidmi a chce jim pomáhat s jejich rozvojem.

Magdalena, HR Business Partner

 ________________________________________________________________

Výcvik mi přinesl ucelený formát koučovacího rozhovoru podle systemického koučování. Dostal jsem mnoho cenných rad, doporučení z praxe a koučovacích nástrojů.

Měl jsem dostatečný prostor k trénování rozhovorů, obdržel jsem cennou supervizi a mentoring. Velice nápomocné mi bylo propojení teorie s okamžitou návazností do praxe (procvičování). Cením si individuálního přístupu během výcviku a pomáhalo mi i grafické zpracování použitých prezentací teorie.

Protože jsem dříve absolvoval výcvik v „brain-based-coaching“ je pro mě systemický přístup ke koučování velice cennou znalostí, která podstatně rozšiřuje moje koučovací dovednosti. Vlastně, spíš to vnímám tak, že nyní je pro mne základem systemika, kterou doplňuje teorie brain-based-coachingu.

Zdeněk, kouč

 ________________________________________________________________

Výcvik mi priniesol nielen vedomosti o koučingu ako takom, fázach rozhovoru, typoch otázok, atď., ale i o kontexte, v ktorom je vhodné koučovací štýl vedenia rozhovoru využiť. Veľmi oceňujem, že informácie, ktoré nám boli v rámci výcviku poskytnuté, môže človek využiť v každodennom živote.

Výcvik tiež umožňuje sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad reakciami, ktoré sú človeku v komunikácii s druhými ľuďmi vlastné a ku ktorým v rôznych situáciách inklinuje. Môže na ne nazrieť z pohľadu druhého človeka a pochopiť tak nedorozumenia, ktoré v komunikácii bežne nastávajú.

V priebehu výcviku si kouč postupne prichádza na svoj vlastný koučovací štýl, ktorý mu vyhovuje a v ktorom sa cíti dobre. Akonáhle je cieľ cesty zadefinovaný, je na koučovi a koučovanom, akým spôsobom budú na danom cieli pracovať.

Anna, Learning and Development Senior Specialist

 ________________________________________________________________

„Výcvik systemického koučování u Pavly je opravdu velice kvalitní (mám srovnání s dalšími dvěma jinými výcviky) – nabízí velice efektivně využitý a maximálně naplněný čas při setkáních, nápadité a pečlivě připravené výukové materiály, vyvážený poměr teorie a praktického nácviku, osobní podporu mezi setkáními. Informace předává velice srozumitelně a hlavně příjemně lidským způsobem – to, jak do své práce naplno dává to nejlepší ze sebe, bylo pro mě ze všeho nejcennější a nejvíce inspirující.“

Kristýna, kariérní koučka

 ________________________________________________________________

Výcvik mě velmi nadchl, ovlivnil a také obohatil celý můj život. Nejen že jsem si rozšířila obzory, ale spousta věcí pro mě byla zásadní. Dá se říci, že při každém setkání se dostavil „aha“ moment, kdy mi něco došlo, něco si sedlo, nebo zcela změnilo můj dosavadní přístup. Obrovskou radost mám z přesahu do mého osobního života. Dříve jsem si říkala, že je mezi lidmi tolik nedorozumění, protože spolu nekomunikují. Teď si uvědomuji, že je to ještě jinak. Že nejde jen o komunikaci, ale také o její formu a hloubku.

Na výcviku velmi oceňuji profesionalitu Pavly a zároveň její přátelský přístup. Moc mi vyhovoval způsob, jakým celý výcvik probíhal. Velká část byla věnována praxi. Každé setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Slovy se to nedá vyjádřit, TO SE MUSÍ ZAŽÍT! VŘELE DOPORUČUJI!

Lenka, podnikatelka

 ________________________________________________________________

Výcvik systemického koučování jsem absolvovala v roce 2021. Po přihlášení jsem vlastně netušila do čeho jdu ani neměla nějaká velká očekávání. První setkání, které bylo s ohledem na okolnosti, on-line, mě velmi příjemně překvapilo, a to jak stylem vedení, tak složením účastníků, resp. účastnic i obsahovou náplní. Celý kurz byl pro mě velmi zajímavý a přínosný, probíhal ve velmi přátelské a příjemné atmosféře, což bylo dáno stylem vedení ze strany Pavly, jejím profesionálním a zároveň přátelským přístupem.

Jsem přesvědčena, že znalosti a zkušenosti nabyté v průběhu výcviku velmi dobře uplatním ve svém pracovním i osobním životě. Pavle moc děkuji za skvělou obohacující zkušenost!

Edita, podnikatelka

 ________________________________________________________________

Za výcvik děkuji, ukázal mi nové techniky, dal mi strukturu a základy koučování, na kterých lze stavět. Velmi dobře hodnotím otevřenost a také vědomí, že každý z nás má svůj otisk kouče. Cením si bezpečného prostředí, které si mezi námi vytvořila a zároveň podpory v mých nejistotách.

Přínosem mi byly ukázky, díky kterým se kotvily veškeré informace a dále technika čtyř uší a celkové návraty do toho, co jsou naše domněnky, naše vzorce a naše vnímání. Kolik si do rozhovorů bereme sebe a našich vzorců a naučila jsem se, jak být líný, ale zvědavý kouč ?

Dana, kouč

 ________________________________________________________________

Co mi výcvik přinesl: sebereflexi, nové techniky i způsoby, jak efektivněji a snadněji komunikovat a vést rozhovor ve struktuře, která podporuje logiku věci. Že tupé prázdno je naší součástí a není potřeba se za něj stydět. Že být zvídavý je fajn a dává nám možnost zapomenout na vlastní návrhy řešení, zároveň podněcuje partnera k vlastnímu přemýšlení a hledání řešení.

Na výcviku oceňuji příjemnou atmosféru, konkrétně pro mě to znamená nenucený přístup, logickou strukturu jednotlivých setkání, propisování témat do praxe – trénink na místě i praxe od sezení k sezení, sdílení, možnost říct svůj názor, ptát se a pokaždé dostat odpověď. V neposlední řadě pracovat v tak prima partě skvělých ženských mi dodávalo odvahu i chuť jít dál.

Mary, kouč

 ________________________________________________________________

Výcvik s Pavlou přináší především klid a pochopení látky, protože Pavla vše pečlivě „rozebírá po blocích“ a dělá to s humorem a lehkostí. Systemický koučink je poměrně mladá disciplína, ale velice účinná jako metoda v našem rychle se měnícím světě, také i tím, že uprostřed dává především člověka samotného, jako v době Renesance, a vychází z jeho současných opravdových potřeb a možností. Pavla vám tuto metodu skvěle naservíruje a podá navíc s příchutí vašich talentů – jak ten koučink můžete uplatnit ve vaší práci a praxi konkrétně vy, s tím že jste ještě i spolutvůrcem této metody a aplikací výsledků na konkrétního klienta. Nakonec, jako dezert, prospěje vám tento kurz i v lepším a hlubším pochopení sebe sama.

Alina, inspirátorka a umělkyně

 ________________________________________________________________

Kurz systemického koučování v podání Pavly je na velmi profesionální úrovni a přitom ve velmi přátelské atmosféře. Mohu jen souhlasit se všemi referencemi napsanými přede mnou a jen těžko hledám další slova, která již nebyla vyřčena. Kurz je opravdu obohacující jak v profesní, tak osobní rovině. Pokud ještě váháte … “jděte do toho, nebudete litovat!“

Eva, referent plánování

 ________________________________________________________________

Jak jsem napsala i do mé závěrečné práce „rozhodnutí jít do koučovacího výcviku beru jako jednu z nejlepších příležitostí k rozvoji, které jsem kdy dostala a udělala a to jak po stránce pracovní, tak především po stránce osobní.“ Výcvik systemického koučování s Pavlou Pavlíkovou mi opravdu hodně rozšířil obzory hlavně v oblastech efektivní komunikace a interakce s lidmi a také v přístupu ke konkrétním životním situacím a jejich řešení. Z každého dvoudenního modulu jsem odcházela s nejednou technikou či myšlenkou, kterou jsem mohla ihned použít. Pavla má kurz velmi dobře strukturovaný a pomocí svých vlastních zkušeností, poutavých slidů a rozboru našich pokusů o koučink provedla různorodou a přesto propojenou skupinu 8 účastníků až k závěrečné certifikaci.
Pokud ještě váháte zda jít do koučovacího výcviku, tak neváhejte. Jděte do toho a zkuste jaké to je koučovat a také být koučovaný. Je to zkušenost k nezaplacení. Osobně jsem si během toho půl roku vyřešila i spoustu svých témat.

Šárka, HR Senior Specialist

 ________________________________________________________________

Koučovací výcvik s Pavlou mohu vřele doporučit všem, kteří mají o tento typ práce s lidmi zájem. Pro mne to bylo první setkání s profi-koučinkem a tak jsem byla mile překvapená, kde všude může být přínosný, co všechno se dá správným přístupem vyřešit a jak mohou být různé techniky užitečné i v osobním životě. Na každé setkání jsem se velice těšila, protože díky profesionálnímu přístupu a přípravě Pavly jsme pokaždé udělali velký kus práce a tak jsme na sobě s radostí sledovali pokroky. Malá skupina účastníků mi úplně vyhovovala, Pavla se tak stihla všem individuálně věnovat a vše potřebné vysvětlit. Děkuji!

Simona, Employer Branding & Recruitment Senior Specialist

 ________________________________________________________________

Pavla je skvělý a všímavý lektor, který interaguje se svým publikem. Obsah předává velmi srozumitelně a pro těžší témata dokáže najít vhodné individuální příměry, aby zajistila bezpečné pochopení.

Obsah kurzu je sestaven z logicky navazujících celků, zároveň bylo možné si z každého tréninku odnést rovnou aplikovatelné myšlenky, metody a techniky jak do pracovního, tak soukromého života.

Výcvik doporučuji všem bez ohledu na profesi, či věk.

Pavel, projektový manažer

 ________________________________________________________________

Výcvik systemického koučování se mi líbil, vnímám, byl přínosný především v získání nadhledu a možnosti nového způsobu myšlení a v tom, jak být v komunikaci lépe „partnerem“ pro své profesní okolí i v soukromém životě. Práce v menší skupině byla fajn, stejně jako celkově atmosféra a možnost sdílení.

Nicole, People Development&Diversity Specialist

 ________________________________________________________________

O výcviku systemického koučování jsem již delší dobu přemýšlela z důvodu vnitřní potřeby mého dalšího osobnostního i profesního rozvoje.

Jsem ráda, že jsem si ze široké nabídky vybrala právě výcvik pod vedením Pavly Pavlíkové. Celý program výcviku byl skvěle sestaven, jednotlivá probíraná témata na sebe logicky navazovala, každou novou techniku jsme měli možnost si v bezpečném prostředí hned vyzkoušet. Pavla nám po celou dobu kursu poskytovala podporující a rozvíjející zpětnou vazbu a to jak v rámci osobních setkání, tak i formou e-mailu. Její praktické zkušenosti a vysoká profesionalita pro nás byla inspirací.

Poznatky z výcviku, tedy různé techniky a metody práce, jsou výborně využitelné i v rámci práce se zaměstnanci mimo vlastní koučovací rozhovory. Především v případě řešení různých nedorozumění na pracovišti, či potřeby podpory zaměstnanců v těžkých situacích, jsou získané zkušenosti k nezaplacení. V neposlední řadě splnil výcvik moje očekávání na vlastní posun v oblasti systemického uvažování a používání systemiky v běžné praxi.

Skupina účastníků, která se na výcviku sešla, byla velmi různorodá (korporátní prostředí, školství, neziskové organizace, malé firmy) a díky tomu získal výcvik ještě další rozměr v podobě předávání si zkušeností a poznatků účastníků z koučovací praxe v různých oborech lidské činnosti a různých tématech, která si partneři přinášeli. Pavla současně dokázala vytvořit velmi pozitivní a přátelské prostředí, kdy jsem se na každé sekání těšila a z výcviku si odnáším i nová přátelství. Celý výcvik tedy mohu jen doporučit.

Jana, HR Business Partner Senior

 ________________________________________________________________
S Pavlou jsem měla tu čest absolvovat půlroční koučovací výcvik a mohu jedině doporučit. Pavla je 100% profík, pokud jde o připravenost, organizaci a facilitaci školení. Celým kurzem nás provedla velmi lidsky, s nadhledem a smyslem pro humor, aniž by tím jakkoliv utrpěla obsahová stránka školení – spíše naopak.

Pavla dokázala efektivně a přitom nenásilně ukočírovat velmi heterogenní skupinu účastníků, kterou ta naše rozhodně byla.

Z nabytých znalostí a dovednostní, jakož i z celkové zkušenosti, těžím jak v pracovním, tak osobním životě.

Zuzana, Vedoucí oddělení reklamací a stížností

 ________________________________________________________________

Výcvik systemického koučování pod vedením Pavly Pavlíkové mohu vřele doporučit. Pavla dokázala přistupovat ke všem účastníkům velice individuálně s ohledem na potřeby každého zvlášť a to jak v průběhu výcviku, tak i v rámci „certifikace“ v osobních komentářích a doporučeních. Líbilo se mi i obsahové a formální členění kurzu – poměr teorie a praxe, možnost si vyzkoušet téměř všechny nově nabyté vědomosti v praxi, sdílení s ostatními kolegy a směřování lektorkou. Koučing mě díky Pavle nadchnul :).

Adriana, People Development&Diversity Specialist

 ________________________________________________________________

Trénink v systemickém koučinku jsem si vybrala z profesních důvodů. Život uvnitř pracovní organizace může být složitý. V profesním kontextu denně spolupracuji s různými typy lidí, kteří každý přinášejí své vlastní perspektivy, potřeby a způsoby práce do vzájemných interakcí. Práce v takovém prostředí – a především pak v roli interního konzultanta – se může stát náročnou. Lepší pochopení různých „systémů“ mi pomohlo odhalit nové příležitosti v pohledu na interakce s lidmi a v případě potřeby věřím, že pomůže nalézt další způsoby řešení situací v mé práci.

Co velmi oceňuji:

vřelá atmosféra – oceňuji malou skupinu lidí, kde se koučink dá cvičit otevřeně
interaktivní přístup – cvičení s papírkami bylo velmi efektivní :), vizualizace na flipchartech mi pomohly k zapamatování si témat (vizuální paměť)
doprovodné materiály – odkazy na knihy, videa a články

Jana, konzultant

 ________________________________________________________________

Oceňuji detailní rozbor rozhovorů a prací, zase mě to nakoplo se zamyslet nad tím, jak to dělám. Zároveň jsem nikde nezažila tolik individuální zpětné vazby – na žádném výcviku ani tréninku.

Jana, lektor

 ________________________________________________________________

Výcvik pro mne splnil všech 5 bodů, které sliboval:

Budete efektivněji komunikovat s druhými a ovlivňovat je (i sebe) – moje komunikace se stala efektivnější a ovlivňuje druhé.
Větší nadhled a lépe zvládnete komplexnější úkoly a projekty – využívám toho nejen při jednání s kolegy, ale zejména při jednání a vyjednávání se svým starším synem. Někdy se přihodí, že nadhled ztratím. Kurz ale výrazně přispěl ke zkrácení doby potřebné k jeho nalezení.
Budete lépe formulovat cíle a dosahovat jich – během kurzu jsem si formulovala jeden dlouhodobý osobní cíl a začala na něm pracovat.
Budete schopni více zapojovat a rozvíjet druhé, jejich potenciál – dokážu o něco více zapojit do náročnějších a opakujících se činností kolegyně.
Dokážete pracovat a vyjít s širším spektrem rozmanitých lidí a oceňovat je (i sebe) – při mém povolání se setkávám s opravdu širokým spektrem lidí. Od operátorů po vrcholové manažery. S každým z nich je nezbytné komunikovat a pracovat jinak. To jsem si již ve své praxi vyzkoušela.

Kromě v úvodu zmíněných pěti bodů jsem absolvováním kurzu získala větší jistotu ve své práci (mám na mysli práci HR manažera), například při řešení komunikačních konfliktů. Zmíněnou jistotu pociťuju nejen vnitřně, mám i zpětnou vazbu od některých kolegů. Díky kurzu jsem získala paletu teorií a metod, jak vést užitečnější koučovací rozhovor. První, co mě napadne při otázce na kurz a co si odnáším, je zázračná otázka. Po přečtení knížky od Steva De Shazera se stejným názvem jsem měla pocit, že vše, co v ní popisuje, je přirozené a jasné.

Jana, HR manažer

 ________________________________________________________________

Tento kurz byl pro mě vysněným snem, který jsem chtěla absolvovat. Pod Pavliným vedením bylo každé naše setkání nové a obohacující. Potkala se nás fajn parta lidí a i tím jsme mohli rozvíjet a zkoušet nově nabyté informace a konzultovat je hned na setkání. V průběhu kurzu se také dovíte hodně o sobě a díky různým úkolům máte možnost i nad tímto zapřemýšlet. Navíc jsem do kurzu chodila s nejlepší kamarádkou a v rámci přátelství a díky získaným informacích jsme je mohli aplikovat i v osobní rovině. Pavla je skvělá lektorka, která to dělá srdcem a já můžu jen poděkovat za krásného půl roku v dobré společnosti.

Veronika, audit

 ________________________________________________________________
Během výcviku nám Pavla předala mnohé ze svých dlouholetých zkušeností a znalostí; a to jak formou písemnou – dobře zpracovaná skripta a veškeré podklady, tak formou osobní během výuky. Ráda bych však zejména ocenila přístup Pavly ke každému z nás, který byl přátelský, individuální, podporující s ohledem na nás všechny.Pokud si kladete otázku: „Proč jít právě na tento výcvik Systemického koučingu?“, odpověď zní: „Protože ho vede Pavla.“

Helena, marketing

 ________________________________________________________________

Pro trénink systemického koučování jsem se rozhodla v době, kdy jsem po více než deseti letech opustila klidné vody zaměstnání ve velké korporaci, abych si udělala pracovní pauzu, odpočinula si, hledala novou inspiraci a rozmyslela si, co vlastně dál. Z uplynulých měsíců si odnáším opravdu maximum znalostí, zkušeností a inspirace, které jednak budu dál rozvíjet v mojí koučovací praxi, ale které také (a to především) pozitivně ovlivňují můj každodenní život, pohled na sebe i na ostatní.

Bohunka, HR

 ________________________________________________________________

Velmi se mi líbilo, jak byl výcvik rozvržen. V každé části jsme se naučili nějaký celek, nebylo toho ani moc, ani málo, vše na sebe pěkně logicky navazovalo. Oceňuji střídání výuky se cvičeními, bylo to oživující a dařilo se mi tak lépe udržet pozornost. Materiály, které jsme ke studiu dostali, byly přehledné a obsahovaly vše potřebné, hezky se s nimi pracovalo. V neposlední řadě byla na výcviku skvělá a přátelská atmosféra, na které ses velkou částí podílela svým přístupem k nám a nadšením pro systemiku. Výcvik zásadně ovlivnil moje myšlení a jsem za to moc ráda. Získané znalosti a zkušenosti je možné využít opravdu v téměř každém okamžiku.

Markéta, Customer Service Manager

 ________________________________________________________________

Jako manažer poměrně velké společnosti jsem se s koučinkem ve své praxi setkal mnohokrát. Prošel jsem tak i několika koučovacími programy. V zásadě jsem však koučinku nikdy nepropadl. Důvodů mohlo být několik a to moje odvěká podezřívavost vůči lidem, kteří mi chtějí pomoci, přílišná emotivnost kouče, nehledání žádného konkrétního výstupu apod. Na několik let jsem po té koučink jako téma pro sebe opustil. Před 7 měsíci jsem byl osloven naší HR Business Partnerkou s nabídkou absolvovat výcvik na kouče. Člověk by si měl rozšiřovat obzory a tak jsem její nabídku přijal a spíše s očekáváním zábavy jsem do kurzu nastoupil. První sezení bylo překvapením, jelikož se neobjevilo jediné hluché místo. Informace předávané účastníkům, byly plynulé a konzistentní. A bylo jich dost. Nikdy jsem však neměl pocit, že by některá z nich byla nezajímavá nebo mimo mojí oblast chápání. Instruktorka Pavla Pavlíková podala vždy naprosto profesionální a vyčerpávající výkon, až jsem pojal podezření, že se musí nějak dopovat.
Co jsem hlavně ocenil je, že celý kurz nebyly „kecy“. Přednášky jsou postaveny na pragmatickém a ihned aplikovatelném přístupu do praxe. Celý kurz je jakýmsi seriálem poznatků, které vytváří celkový obraz rámce koučinku. Vše je jasné, srozumitelné a logické. Kurz bych doporučil nejen pro všechny, kteří mají zájem se dále koučinkem profesně zabývat, ale i manažerům, kteří chtějí zlepšit svou komunikaci s okolím.

Jakub, Head of Security

 ________________________________________________________________

Výcvik systemického koučování byl super. Perfektně připravený, Pavla ví, o čem o čem mluví a má léta praxe.Získala jsem mnoho velmi praktických modelů. Moc se líbilo, že po každé teoretické části hned následovala praktická část a mohli jsme si všechno vyzkoušet hned v praxi a tak si teorii i zažít.

Veronika, Key Account Manager

 ________________________________________________________________

Výcvik Systemického koučování mohu vřele doporučit. Je prakticky orientované, nezaměřuje se pouze na „biflování“ pouček, ale vede člověka k přemýšlení a lepšímu pochopení sebe i druhých. Naučila jsem se zde mnohému – nejen samotné technice koučovacího rozhovoru, ale získala jsem také širší rozhled a náhled na lidskou komunikaci a celkové fungování člověka ve společnosti. Výcvik doporučuji všem, kdo pracují s lidmi nebo si chtějí rozšířit své obzory a pracovat samy na sobě.

Anna, personální konzultant

 ________________________________________________________________

Výcvik Systemického koučování pod vedením Pavly doporučuji každému, kdo pracuje s lidmi, má zájem o osobní rozvoj a nový náhled na komunikaci. Na výcviku nejvíce oceňuji jeho zaměření na praxi – do života a nikoliv na pouhé předávání teoretických pouček, přístupů a poskytnutí skript, jak je tomu v jiných kurzech často neblahým zvykem. Výcvik mi poskytnul mnoho nových podnětů k osobnímu rozvoji, v první řadě lepšímu porozumění sobě samé a nahlédnutí na mezilidskou interakci z nového úhlu. Díky zkoušení si koučovacích rozhovorů se svými kolegy a kamarády se v našich vztazích (profesionálních i osobních) otevřeli nové rozměry a možnosti vzájemného hlubšího porozumění. Věřím, že díky výcviku se ze mě stal lepší partner pro diskuzi. Posluchač, který nejen pasivně naslouchá, ale snaží se o vědomé pochopení problému a vidění širších možností řešení ze strany partnera, namísto okamžitého nabízení svých vlastních. Shrnuto a podtrženo: velice cenný výcvik, profesionální, ale lidské vedení a příjemné prostředí.

Eliška, Supply Chain Planning Manager

 ________________________________________________________________

Pokud jste se rozhodli absolvovat výcvik koučování, uděláte dobře, když se přihlásíte do INNERGY. U Pavly Pavlíkové budete v těch nejlepších rukou. Její vhled do komunikace a mezilidské interakce je nezvykle hluboký, pevně zakotvený v systemické metodice a přitom naprosto přirozený. Budete se zde cítit dobře a těšit se na každé setkání.
Výcvik mi zcela přeorientoval způsob uvažování: odhlédnutí od příčiny v minulosti, k řešení v budoucnosti. V profesní i mezilidské komunikaci se znovu učím být „zvídavým dítětem“, které žasne nad tím, jak všechny odpovědi máme v sobě uložené. Jde jen o to najít společný jazyk a správně se ptát.

Vendula, sociální pedagog

 ________________________________________________________________
Výcvik v systemickém koučování mohu vřele doporučit každému, kdo pracuje s lidmi na různých pozicích a je motivován rozvíjet i sám sebe. Jako psycholog konstatuji, že výcvik vedený Pavlou je profesně kompetentní a jeho úroveň je daleko vyšší, než bylo mé původní očekávání. Je zaměřen velice prakticky s dostatečným teoretickým pozadím, které dává celému výcviku hlubší rozměr a zároveň probíhá hravou formou, která nácvik nových dovedností usnadňuje. Oceňuji příjemnou atmosféru, kterou Pavla vždy umí navodit a její nekonečné zdroje inspirace, které mě vždy dokážou posunout na mé vlastní cestě.

Eva, psycholožka

 ________________________________________________________________
Systemické koučování vedené Pavlou se pro mě stalo něčím, co bych doporučil úplně každému. Každý máme svůj životní příběh, který nás ovlivňuje a určuje naše rozhodování, chování, způsob, jakým přišupujeme k řešení, ale i jazyk a slova, která volíme… Pokud chcete více poznat ten váš a lépe pochopit i příběhy těch ostatních, musíte prostě přijít a vyzkoušet to. Otevře vám to oči!

Aleš, Procurement Manager

 ________________________________________________________________

Trénink Systemického koučování vedený akreditovaným koučem Pavlou Pavlíkovou bych doporučila každému, kdo hledá kouče na vysoce profesionální úrovni. Pavla Pavlíková je velký profesionál, který dá každému účastníkovi kurzu velký prostor na rozvoj a poznání sama sebe. Již při našem prvním setkání působila koučka příjemně, se zájmem o každého účastníka setkání. Naslouchá partnerům. Mně osobně kurz pomohl v mnohém poznat samu sebe. Uvědomit si své silné, ale i slabé stránky, podívat se na různé druhy komunikace z rúzných stran. Že to, co vypadá pro někoho nepochopitelně může jiný vnímat úplně z jiného úhlu pohledu. Naučila jsem se vnímat slovo sebereflexe, jako něco důležité pro mě a mé jednání a chování vůči ostatním lidem. Kurzy Pavly Pavlíkové jsou plné pohody, pochopení, ale i tvrdé a smysluplné práce.

Jana, osobní asistent Praha

 ________________________________________________________________

Účast na kurzu určitě doporučuji. Učí novému vnímání mezilidské komunikace a přemýšlení nad svým způsobem práce. Díky kurzu jsem více porozuměla podstatě koučování a více si uvědomuji úskalí komunikace. Oceňuji prostor, který dostávají účastníci výcviku, zpětnou vazbu a řadu praktických tipů od lektorek. Věřím, že poznatky z kurzu využiji nejen ve své práci, ale i v soukromém životě.

Jana, Univerzita Tomáše Bati, Zlín

 ________________________________________________________________
Výcvik mi přináší nový pohled na mezilidskou interakci. Výrazně obohatil můj pracovní život. V rámci manažerské práce s lidmi dokážu mnohem lépe rozlišovat, co je důležité pro mě a moji práci, a co je důležité pro mé podřízené. Vedu je k větší autonomii, což pro ně znamená rozvoj, vyšší zodpovědnost, ale také větší motivaci a radost z úspěchu. Dokážu snadněji a lépe zadávat úkoly a také úkoly snadněji a lépe přijímat od svých nadřízených, a to díky tomu, že jsem se naučil pídit se po tom, co kdo vlastně po mně přesně chce. Jsem příjemně překvapen, že mi tento přístup automaticky šetří mnoho času.
V rámci rodiny mám pocit, že lépe dokážu zvládat problémy spojené s výchovou dětí a vést své děti tak, aby měly samy radost z toho, jak se rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti. Také každodenní manželská komunikace dostává nový rozměr, když se uplatní systemický přístup.

Tomáš, Marketing

 ________________________________________________________________

Trénink systemického koučování vedený akreditovaným koučem Pavlou Pavlíkovou je pro mne velmi užitečný z mnoha důvodů. Učím se na něm, jak lépe a pozorněji naslouchat svým partnerům v komunikaci, jak více přemýšlet o tom, jak sama komunikuji a jak se cítím v různých komunikačních situacích. Na tréninku se učím a získávám dovednosti, kterými mohu pomoci svým partnerům nalézt odpovědi a řešení jejich témat. Naučila jsem se lépe a vhodněji klást otázky tak, abych pouze neradila svým partnerům při komunikaci, ale aby si oni sami byli schopni nalézt řešení a odpovědi. Právě za pomocí vhodně položených otázek. Zdá se to být jednoduché, ale není.
Tento trénink bych doporučila každému, kdo se chce sám zlepšit v komunikaci s lidmi, kdo se zamýšlí nad tím, jakou sílu a moc má správné naslouchání partnerovi v komunikaci a také všem, kteří na manažerské pozici řeší různá témata se svými zaměstnanci a chtěli by se zlepšit ve svých kompetencích.

Lenka, HR koordinátor

 ________________________________________________________________

Na výcviku oceňuji, že účastníci dostávají velký prostor pro to, aby pracovali na svém myšlení a koučovacím stylu a rozvíjeli je. Vítám individuální přístup Pavly Pavlíkové, který umožňuje, aby si účastník nové informace a zkušenosti napojil na svou dosavadní zkušenost přesně tak, jak sám potřebuje. Zároveň jsem ráda, že si z výcviku odnáším také velmi praktické informace, které jsou podložené mnohaletou Pavlinou praxí, a můžu je bezprostředně využít v práci se svými klienty.

Jana, novinářka

 ________________________________________________________________

Oceňuji přemýšlení o struktuře dialogu a práci s obsahem a formou v rozhovoru. Výcvik pomáhá mé sebereflexi, zamýšlím se nad tím, co a jak říkám. Taky jsem přišla k hlubšímu uvědomění toho, že to, co je řečeno není vždy pochopeno stejně. Pomáhá mi sdílení situací a rozhovorů s kolegy, uvědomuji si na tom, že všichni „bojujeme“ s určitým tématem.

Miroslava, HR Manager

Trénink Challenging Coaching – reference

Jedná se o trénink navazující na Výcvik systemického koučování I

Více informací o tomto tréninku naleznete zde.

Níže uvedené reference jsou ověřené. Zákazníci je zaslali z ověřeného e-mailu.

Trénink Challenging Coaching Pavly Pavlíkové je velkou inspirací pro všechny, kteří již nějakou dobu koučují nebo využívají koučovací přístup ve vedení lidí. Takzvaná „zlatá pravidla“ koučování jsou v něm podrobena testu a ukáže se, že pokud na nich kouč za všech okolností trvá, nemusí to být pro koučovaného efektivní a přínosné. Pavla během tréninku zohledňuje potřeby účastníků, dává jim prostor k diskuzi a zkoušení nových postupů a zároveň provádí jasně stanovenou strukturou – účastníci vždy ví, na čem se pracuje a co je cílem. Pokud se chcete posunout v oblasti výzev směrem k vašim koučovaným, bude pro vás tento trénink přínosný.

Tomáš, vedoucí útvaru školení

 ________________________________________________________________

Trénink Challenging coaching otevírá kouči další možnosti spolupráce s partnerem. Mimo jiné umožňuje kouči – manažerovi efektivně – formou výzev – rozvíjet kompetentního partnera a pomáhá mu společně s partnerem nastavit dlouhodobější vize rozvoje. Velmi oceňuji nástroje „Chlupatých“ BHAG vizí a Imaginární časové osy.

Milan, IT Senior Manager

Aktuální akce

 

Výcvik systemické koučování I
Začínáme 11.10.2024

Manažerská triáda:
Začínáme: 29.04.2024 a 25.9.2024

Mental Fitness:
Sabotéři: 5.11.2024
Mudrc/Vědma: 3.12.2024

Řízení změny
11.6.2024 nebo 10.12.2024

Webinář Jak podpořit výkon a spolupráci týmu
10.9.2024 nebo 9.11.2024