Manažerský řidičák – workshopy pro manažery a team leadry

O CO SE JEDNÁ?

Vedete lidi? Pak děláte jednu z nejkrásnějších a zároveň nejobtížnějších pozic ve firmě.

V průběhu programu Manažerský řidičák se budeme postupně prakticky zabývat rolí manažera, schopnostmi a dovednostmi potřebnými pro práci s lidmi a vedením manažerských rozhovorů.

Cílem workshopů je:

 1. Pomoci účastníkům nastavit si svůj manažerský styl tak, aby měli výsledky a zároveň je práce těšila
 2. Sjednotit přístup k lidem v rámci společnosti
 3. Nabídnout jednoduché prakticky využitelné nástroje pro práci s lidmi

ČEMU SE BUDEME VĚNOVAT

Workshopy budou probíhat interaktivně, budou postaveny na konkrétních zkušenostech účastníků, které kouč vhodně doplní a propojí s již ověřenými principy, technikami a modely.

STRUČNÝ PŘEHLED jednotlivých workshopů (detailní přehled témat najdete dále):

Workshop I: CO MÁM JAKO MANAŽER DĚLAT? MÁM ROZBUŠKY ČI PILÍŘE?

 • V první části naší manažerské série se budeme věnovat roli manažera, co se od něj očekává, jaké činnosti a v jakém poměru. Zjistíme, jak je to s kompetentností a kdo jsou pilíře a rozbušky. Také se podíváme, jak je to s motivací.

Workshop II: JAK TO VŠE NEVYMÝŠLET SÁM ANEB TÁHNOUT NEBO TLAČIT?

 • Druhý workshop nás zavede do oblasti řízení výkonu, zaměříme se na rozdíl mezi strategickou a operativní prací manažera. Seznámíme se se dvěma přístupy k lidem – tlakem a tahem – a kdy je který užitečný. A na závěr vyzkoušíme rozhovor zaměřený na řešení, kdy chceme, aby byl pracovník co nejvíce samostatný.

Workshop III: A CO TEN „FEEDBACK“? A HODNOTÍCÍ MANAŽERSKÉ ROZHOVORY

 • Třetí workshop zaměříme na jednu z nejdůležitějších dovedností manažera – a to dávat zpětnou vazbu. Navážeme tipy pro hodnotící manažerské rozhovory.

Workshop IV: MANAŽERSKÉ ROZHOVORY: JAK NA PROBLÉM ČI ŠPATNOU ZPRÁVU, PŘERÁMOVÁNÍ

 • Závěrečný workshop budeme věnovat dalším druhům manažerských rozhovorů, konkrétně výběrovým pohovorům a rozhovorům o nedostatečném výkonu. Také budeme sdílet nejdůležitější zásady a tipy pro porady.

 

PRE-WORK A POST-WORK

Pro prohloubení znalostí a dovedností získaných na workshopech budou součástí projektu i další aktivity v mezidobí mezi workshopy – „pre-work“ a „post-work“.

Budou zahrnovat domácí přípravu a maily účastníkům, max. 1-2 maily mezi jednotlivými workshopy.

Chceme zařadit následující aktivity:

 • Inspirativní videa
 • Články
 • Tipy
 • Připomenutí klíčových bodů z workshopů

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

 • Workshopy mohou být doplněny 1 individuální konzultací (1 hodina) pro každého účastníka
 • V rámci individuálních konzultací budeme aplikovat poznatky z workshopů ještě více do konkrétní praxe každého z účastníků a tvořit tak jeho vlastní manažerský styl a způsob práce s lidmi. Účastníci budou mít možnost v rámci konzultací probrat situace, se kterými se setkávají při své práci manažera a řešit svoje vlastní témata, která z různých důvodů nebudou moci být probrána ve skupině.

 

FORMA PRÁCE

Workshopy budou vedeny koučovským způsobem, kdy stavíme na zkušenostech účastníků, rozvíjíme, co funguje, a hledáme řešení pro oblasti, které nějakým způsobem drhnou.

Témata budeme rozpracovávat formou případových studií, vyzkoušíme modely a koncepty, které ukazují, jak fungují zákonitosti práce s lidmi, jak probíhá komunikace a jak lidé obvykle reagují. Do toho přináším ověřené principy a techniky, které účastníci mohou využít.

Pracujeme na konkrétních zkušenostech účastníků, takže si odnesou svoje postupy, např. zjistí, kdo jsou jejich pilíře a kdo rozbušky a připraví se na svoje rozhovory s kolegy.

Harmonogram workshopů – 9-17h (s pauzou na oběd, tedy 7 hodin aktivní práce).

 

PODROBNÝ PŘEHLED TÉMAT WORKSHOPŮ:

Workshop I: CO MÁM JAKO MANAŽER DĚLAT? MÁM ROZBUŠKY ČI PILÍŘE?

V první části naší manažerské série se budeme věnovat roli manažera, co se od něj očekává, jaké činnosti a v jakém poměru.

Zjistíme, jak je to s kompetentností a kdo jsou pilíře a rozbušky. Také se podíváme, jak je to s motivací.

 

Obsah

 • Management – definice a role
  = dosahování výsledků (pracovního výkonu, profesionálního lidského růstu, učení se, řešení problémů) prostřednictvím druhých lidí
 • Manažer x specialista – největší nástrahy přesunu
  • Rozdíl v dovednostech, v práci s časem, v pracovních hodnotách
  • Teorie nedokončených tvarů a její aplikace v práci manažera
 • Profesiogram manažera – popis jednotlivých činností manažera
  • Čemu se manažer věnuje
  • Kolik procent času věnují účastníci jednotlivým činnostem
  • Kde je potřeba přidat, kde ubrat, kde to je akorát
 • Kompetentnost
  • Kdo je kompetentní?
  • V jakých oblastech kompetentnost podřízených sleduji?
  • Rozbušky a pilíře – zařazení lidí dle UMÍ a CHCE do grafu – práce s nimi
 • Motivace
  • Zabijáci motivace
  • Herzbergova teorie hygienických faktorů
  • Vnější a vnitřní motivace – lidé typu I a X – 3 pohony Daniela Pinka
  • Motivační mapy – 9 motivátorů pro práci

Workshop II: JAK TO VŠE NEVYMÝŠLET SÁM ANEB TÁHNOUT NEBO TLAČIT?

Druhý workshop nás zavede do oblasti řízení výkonu, zaměříme se na rozdíl mezi strategickou a operativní prací manažera.

Seznámíme se se dvěma přístupy k lidem – tlakem a tahem – a kdy je který užitečný. A na závěr vyzkoušíme rozhovor zaměřený na řešení, kdy chceme, aby byl pracovník co nejvíce samostatný.

 

Obsah

 • Tlak a tah – dva přístupy k lidem
  • Reakce lidí na tlak a tah
  • Stupně tlaku, formy tahu
  • Kdy jsou jednotlivé přístupy a jejich typy užitečné
  • Komu, kdy a jak dát prostor
  • Postup dle kompetentnosti
  • Pozor na skrytý tlak
 • Manažerský rozhovor zaměřený na řešení
  • Formulace zadání
  • Fáze rozhovoru
 • Práce s lidmi – řízení výkonu
  • Strategická a operativní práce s lidmi
  • Každodenní práce
  • Pravidelné strategické rozhovory
  • Provázání s ročními hodnotícími rozhovory

Workshop III: A CO TEN „FEEDBACK“? A DALŠÍ MANAŽERSKÉ ROZHOVORY

Třetí workshop zaměříme na jednu z nejdůležitějších dovedností manažera – a to dávat zpětnou vazbu.
Navážeme tipy pro hodnotící manažerské rozhovory.

 

Obsah

 • Poskytování zpětné vazby na výkon
  • Křivka výkonu – jeden z největších mýtů týkající se zpětné vazby
  • Přístup ke zpětné vazbě – nálepkování a tvarování
  • Co je kritika a jak působí na mysl – baterka mysli
  • Podpora a výzva v práci manažera
  • Zpětná vazba podporující a korektivní – zásady a techniky
  • Techniky: situace-dopad, dno, plus delta, odvážná zpětná vazba
 • Hodnotící manažerský rozhovor
  • Příprava hodnotícího rozhovoru
  • Struktura hodnotícího rozhovoru
  • Proč vedeme pracovníka k sebehodnocení

Workshop IV: MANAŽERSKÉ ROZHOVORY: JAK NA PROBLÉM ČI ŠPATNOU ZPRÁVU, PŘERÁMOVÁNÍ

Závěrečný workshop budeme věnovat dalším druhům manažerských rozhovorů, konkrétně výběrovým pohovorům a rozhovorům o nedostatečném výkonu. Také budeme sdílet nejdůležitější zásady a tipy pro porady.

 

Obsah

 • Hodnotící rozhovor
  • Důležité slůvko při řízení výkonu – „například“
 • Reakce na nepříjemnou zprávu – SARAH
 • Jak na problém
  • Tradiční a nový přístup
  • Zářivé okamžiky
  • Přerámování
 • Rozhovory o nedostatečném pracovním výkonu
  • Příprava
  • Jaké okolnosti je třeba ošetřit
   • Mimo kontrolu pracovníka a manažera
   • Okolnosti, které pracovník a manažer mohli ovlivnit
 • Domluva dalších kroků
 • Propojení se zpětnou vazbou
 • Vybíráme pracovníky
  • Zjišťování kompetencí – behaviorální otázky
 • Tipy pro porady
  • Druhy porad (informační, řešitelská, rozhodovací)
  • Role na poradě a proč je rotovat

Aktuální akce

 

Výcvik systemické koučování I
Začínáme 11.10.2024

Manažerská triáda:
Začínáme: 29.04.2024 a 25.9.2024

Mental Fitness:
Sabotéři: 5.11.2024
Mudrc/Vědma: 3.12.2024

Řízení změny
11.6.2024 nebo 10.12.2024

Webinář Jak podpořit výkon a spolupráci týmu
10.9.2024 nebo 9.11.2024

Videa

O čem je manažerská triáda?

Reference

Více referencí naleznete zde.

Manažerská triáda byla úžasná! Musím se přiznat, že jsem přicházela bez velkého očekávání a o to víc jsem byla mile překvapena.
Čím déle jsem chodila, tím to bylo lepší. Díky Manažerské triádě jsem si věci utřídila, pojmenovala a hlavně plno myšlenek aplikovala (vtipné je, že jak v práci, tak v soukromí 🙂 ).
Na základě Tvých rad a zkušeností se mi ještě více stmelil kolektiv, všichni jsou lépe motivováni, máme k sobě blíž a práce se daří.
Na školení bych nic neměnila. Bylo zábavné, dobře vedené – nikdo se nestyděl říci svůj názor nebo problém nahlas a to bylo fajn. Zkrátka pevně doufám, že se ještě uvidíme 🙂 .

Romana, vedoucí provozu

Manažerská triáda mi přinesla uspořádání a lepší organizaci mého oddělení. Snazší domluvu s kolegy, kvůli lepšímu porozumění potřeb všech členů týmu. Pochopil jsem, k čemu slouží zpětná vazba, pravidelné porady a jak jednat jako manažer, abych svým jednáním motivoval svůj tým. Mnohokrát za to děkuji.

Martin, vedoucí kvality

Děkuji za školení, přínosné, příjemné, odpočinkové a přesto mi jely závity na 100%. Je skvělé pojmenovat věci pravými jmény, neskutečně mi to pomohlo do dalších kroků a dodalo více jistoty do další práce.
Už se opravdu těším na další.

Katka, Senior Sales Manager

Články

Reportáž: Manažerská triáda vás seznámí s největšími špeky z praxe manažerů

Ing. Mgr. Barbora Nykodýmová – redaktorka HR News a Management News   Vedení lidí je krásná práce, ale zároveň i dost náročný úkol – právě proto, že jde zrovna o lidi! A jelikož účelem managementu je, alespoň dle obecných definic, dosahovat výsledků skrze druhé,...

Vylaďte svůj manažerský styl, zúčastněte se Manažerské triády – Role, Lidi, Výkon

Vedete lidi? Pak děláte jednu z nejkrásnějších a zároveň nejobtížnějších pozic ve firmě! Zúčastněte se Manažerské triády – Role, Lidi, Výkon a nastavte si svůj manažerský styl tak, abyste měli výsledky a zároveň vás práce těšila. Tři workshopy Manažerské triády se...

Manažerská triáda III. – Manažerské rozhovory: Pořád ten „feedback“. Je to fakt k něčemu?

Vedete lidi? Pak děláte jednu z nejkrásnějších a zároveň nejobtížnějších pozic ve firmě. Takto jsme začínali sérii článků o principech a technikách, které se při nastavování manažerského stylu ukázaly jako nejvíce užitečné. První článek Manažerská triáda I. – Tak a...

Manažerská triáda II. – Mám tým. Jak vše nevymýšlet sám aneb táhnout nebo tlačit?

Vedete lidi? Pak děláte jednu z nejkrásnějších a zároveň nejobtížnějších pozic ve firmě. Takto začínáme sérii článků o principech a technikách, které se při nastavování manažerského stylu ukázaly jako nejvíce užitečné. Navazujeme na článek Manažerská triáda I. – Tak a...

Manažerská triáda I. – Tak a jsem manažer. Co je moje role? A jak neskočit na lep nedokončeným tvarům?

Vedete lidi? Pak děláte jednu z nejkrásnějších a zároveň nejobtížnějších pozic ve firmě. Často pracuji s manažery, kteří byli povýšeni z pozice specialisty nebo s manažery, kteří procházejí změnou v týmu či postupují na další úroveň řízení. V těchto případech jim...

Nezávazná přihláška