Uskutečnili jsme v roce 2023

 

13.12.2023

Workshop Jak zvládnout změnu pro společnost EY 

Workshop jsme zahájili výběrem nejoblíbenějšího citátu o změně.
Po dvou experimentech, kdy jsme zažívaly změnu na vlastní kůži a odvodily první doporučení, se účastnice s vervou pustily do ztvárnění plazího, savčího a racionálního mozku, moc se jim líbil Dům změny a jak komunikovat změnu a na závěr jsme vyzkoušely přerámování.

5.12.2023

Workshop Motivační mapy pro tým marketingu Letiště Praha.

Společně jsme probrali:

 • Co koho v týmu motivuje ????
 • Co mají jako tým společné ????
 • Odhalili demotivátory a na co dát z hlediska role týmu pozor, aby nechybělo ????
 • Jak jako tým přistupují ke změně ????
 • Možné konflikty mezi členy týmu ????.
30.11.2023

Týmový workshop Mental Fitness – poznejme své sabotéry pro Controlling společnosti innogy

Cílem setkání bylo posílit týmovou atmosféru a spolupráci a také se pobavit. Použili jsme k tomu koncept Pozitivní inteligence, který pracuje s dvěma režimy naší mysli a učí nás posilovat Mental Fitness – naši duševní zdatnost.
Probrali jsme, jaké má kdo sabotéry a jak brzdí výkon a narušují vztahy a učili se je oslabovat.

21.11.2023

Workshop pro společnost Generali Česká pojišťovna

Účastníci si udělali test na sabotéry a pak jsme společně probírali, jak se sabotéři projevují v komunikaci a spolupráci. Naučili jsme sepraktická cvičení pro práci s myslí, která chytají a oslabují sabotéry, aby nám nenarušovali výkon a vztahy.
Potěšilo mě, že díky porozumění sabotérům druhý den účastníci hladce řešili otázky týkající se jejich týmu.

20.11.2023

Webinář pro společnost Generali Česká pojišťovna – Jak pracovat s tlakem na výkon

Na tlak a stres jsme se dívali z různých směrů, z pohledů naší mysli i těla a účastníci si měli možnost vyzkoušet různá cvičení a techniky, aby:

 • Rozuměli tomu, jak stres ovlivňuje výkon a kde se nacházejí na stresové křivce
 • Dokázali pro sebe užitečněji plánovat a organizovat úkoly, aby posílili kvadrant čas strávený v kvadrantu důležité a nenaléhavé úkoly ⌚
 • Využívali tipy z neurověd ohledně motivace, síly vůle????
 • Posílili odolnost vůči stresu změnou přístupu, prověřováním předpokladů a cvičeními duševní zdatnosti
 • V komunikaci nedráždili vztahové ucho ???? a sabotéry druhých

2.11.2023

Táhnout nebo tlačit pro společnost ČSOB

Podtitulem workshopu Táhnout nebo tlačit pro společnost ČSOB bylo Tipy pro zapojení a motivaci druhých.

O čem jsme debatovali:

 • O tahu a tlaku – kdy je který přístup vhodný a co je žebřík tlaku a tahu
 • Co jsou zabijáci motivace, jak na motivaci prakticky a jaké máme motivátory
 • Jak ovlivňují spolupráci sabotéři a jak je do komunikace nepouštět

Moc jsem si workshop s 12 účastníky v krásných prostorách EDU užila.

20.10.2023 – 15.3.2024

Zahájili jsme nový běh výcviku Systemické koučování.

Tentokráte máme malou skupinku, takže o to intenzivnější bude trénink rozhovorů a celý program budu moci přizpůsobit individuálním potřebám účastníků. Těším se, jak budeme společně objevovat taje a dobrodružství komunikace.

10.10. – 31.10.2023

Série 4 webinářů Mental Fitness – zvyšte svou duševní zdatnost pro společnost T-Mobile.

Během 4 týdnů jsme spolu s 15 účastníky odhalovali, jak trénovat 3 mentální svaly – lapač sabotérů, posilovač mudrce/vědmy a sval sebeovládání. Podobně jako u fyzické zdatnosti ???? je důležité posilovat i naši duševní zdatnost.

5.10.2023

Workshop Mental Fitness – Sabotéři brzdí náš výkon, spokojenost, nápady pro jeden z týmů společnosti innogy.

Seznámili jsme se s dvěma režimy mysli – módem přežití, kde sídlí naši Sabotéři ???? a módem kreativním, kde je náš Mudrc/Vědma ????.
Společně jsme sdíleli, jaké kdo máme sabotéry, čím brzdí náš výkon a čím způsobují stres a narušují vztahy. Dost jsme se pobavili a byl to další krok pro poznání a stmelení týmu.
Učili jsme se sabotéry oslabovat, abychom zbytečně nešli sami proti sobě, pomocí chytání sabotérů a jednoduchých cvičení pro přepínání do kreativního módu mysli.
A nejlepší zpráva pro mě byla, že v rámci týmové porady po třech dnech lidé sdíleli, jak se jim dařilo sabotéry chytat.

4.10. – 6.12.2023

Otevřené workshopy Manažerská triáda I. až III.

Podzimní běh oblíbených workshopů, kdy ladíme manažerský styl, děláme audit týmů, mícháme tlak a tah v přístupu k lidem, seznamujeme se s motivátory, trénujeme zpětnou vazbu, různé typy manažerských rozhovorů, vzájemně se inspirujeme a mnohé další.

3.10. – 7.11.2023

Manažerský start pro Komerční banku

Zahájili jsme letošní jarní běh Manažerského startu pro Komerční banku. Jsou to čtyři workshopy pro manažery:

I. Mám rozbušky či pilíře? Motivace
II. Přístupy k lidem, operativa a strategie
III. Zpětná vazba a hodnocení, hodnotící rozhovor
IV: Manažerské rozhovory – jak na problém či špatnou zprávu, přerámování

22.9. a 1.11.2023

Webináře „Jak měřit motivaci a rozvíjet ji“

Během 75 minut jsem představila nový praktický pohled na motivaci – jak měřit a rozvíjet motivaci, individuálně, v týmu a v organizaci. Přiblížili jsme si individuální a týmovou motivační mapu, odhalili 9 motivátorů a zóny motivacea účastníci si mohli vyzkoušet diagnostický nástroj Motivační mapy.

21.9.2023

Týmový workshop pro Commodity Controlling společnosti innogy

Cílem týmového workshopu pro Commodity Controlling společnosti innogy bylo probrat, co dělat, aby se v období změn a nároků týmu co nejlépe pracovalo a práce přinášela radost.

Zaměřili jsme se na to, co je dobré a máme určitě zachovat a co můžeme změnit a vylepšit. Věnovali jsme se oblastem komunikace, spolupráce, organizace práce, procesů i vedení lidí.

20.9.2023

Workshop Řízení změny pro účastníky programu UP!Leader společnosti innogy

Zabývali jsme se tím, jak lidé reagují na změnu, jako obvykle se moc líbilo ztvárnění 3 mozků v podobě plyšáků ????????????‍????, jednoznačně vyhrál Dům změny ???? (nedivím se, je to srozumitelná, zapamatovatelná a zajímavá metafora toho, jakými etapami lidé při změně prochází).
Logicky následovalo, jak komunikovat změnu a pracovat s emocemi a několik cvičení na snazší projití změnou, které se dají využít pro sebe i druhé, zářivé okamžiky ????, přerámování ????.
A závěrem shrnutí – na jakých třech úrovních je potřeba zapojit druhé, aby byla změna úspěšná ????❤️????

19.9. a 25.10.2023

Prace s informacemi na workshopech pro Team leadery společnosti innogy

Občas se hodí, si připomenout základní principy komunikace. A tak jsme se zabývali Prací s informacemi na workshopech pro Team leadery společnosti innogy.
Co si účastníci nejvíce cenili:

Zážitek na vlastní kůži, jak dochází ke zkreslení a že je potřeba ověřovat, hlavně ne stylem „Je ti to jasné?“ ????
Jak je to s emoční a faktickou rovinou komunikace a jak s tím souvisí sabotéři ????❤️
Že jako Team leader jsem součástí dvou týmů a jak nakládat s předáváním informací, se kterými nejsem úplně v pohodě????‍????????‍????
Když jsme rozebírali jejich konkrétní příklady z praxe a aplikovali na ně různé modely a techniky – Odvážnou zpětnou vazbu, Čtyři uši, Spin. ????‍♀️
Potkali jsme se na dvou 5-ti hodinových workshopů s odstupem
jednoho měsíce a moc mě potěšilo, že účastníci některé poznatky zavedli do praxe v rámci svých týmů a pracují s nimi.

 

8.-9..9.2023

Zakončili jsme výcvik Systemické koučování.

Všichni byli perfektně připraveni (asi jsem je dostatečně dopředu vyděsila ????). Prostě skvělá skupina, během výcviku trénovali, kladli záludné otázky, jedním slovem – makali. Největší odměnou pro mě je, když si sami účastníci mezi sebou navzájem začali všímat svých posunů a pojmenovávat je ???? .

 

31.8.2023

V ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové jsme se zabývali Mental Fitness

Na začátek školního roku je potřeba se dobře připravit. Jak být duševně fit, kreativní, podporovat žáky a sebe navzájem?
Se skupinou 40 učitelů ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové jsme se zabývali Mental Fitness – jak krotit Sabotéry v našich hlavách a dávat větší prostor našemu Mudrci/Vědmě. Prostředí školy je krásné, naše setkání probíhalo v koncertním sále. První nakouknutí mi trochu vyrazilo dech, aby mě nenutili hrát na klavír ????☺️ Naštěstí flipchart a plátno zakryly koncertní nástroje a celý den patřil pozitivní inteligenci.

 

15.6.2023

Týmový workshop mapování motivace pro manažery EY

Je skvělé, jak motivační mapy díky svému srozumitelnému a zároveň jednoduchému jazyku umožní týmu sdílet a otevírat témata, která potřebují diskutovat.

9.6. – 10.8.2023

Řady společností využívající motivační mapy rozšíří Recovera.

Zahájili jsme další výcvik Licensed Practitioners pro Motivační mapy, jak říkám „vykladačů motivačních map“.

7.6.2023

Workshop Poskytování a přijímání zpětné vazby pro interní audit společnosti ČEZ.

Tady oslovil rozdíl mezi nálepkováním a tvarováním a hodně účastníků si dalo předsevzetí více oceňovat, hlavně doma ????

6.6.2023

Otevřený workshop Řízení změny – jak provést sebe a druhé změnou.

Moje oblíbené téma, jak na změnu. Zabývali jsme se tím, jak typicky reagují lidé na změnu, jaké jsou fáze procesu změny a jak změnu komunikovat. A inspirovali jsme se několika cvičeními, které dodávají energii a umožní snazší přijetí změny.

19.5.2023

Workshop Jak na změnu pro 35 kolegů z HR innogy

Během dvou a půl hodiny jsme pomocí dvou experimentů na vlastní kůži vyzkoušeli, jak to máme se změnami. Vizualizace Čtyři pokoje změny nás zábavnou formou připravila na to, jakými stádii v průběhu změny procházíme. Diskutovali jsme o tom, jaký pokoj v současnosti kdo obýváme a co dělat v jednotlivých pokojích. Poslední část jsme věnovali tomu, jak komunikovat změnu a připravili komunikaci pro změny, které nás čekají.

17.5. a 14.6.2023

Otevřené workshopy Mental fitness – zvyšte svoji duševní zdatnost I. a II.

Duševní zdatnost je naše schopnost přistupovat k výzvám a překážkám spíše s pozitivním nastavením mysli než s negativním, což závisí na tom, zda používáme více náš mozek přežití – Sabotéry nebo mozek kreativní – Mudrce/Vědmu. Ovlivňuje naši spokojenost, výsledky, energii, úroveň stresu.

3. 3. – 11. 5. 2023

Mapujeme motivaci!

Zahájili jsme další výcvik Licensed Practitioners pro Motivační mapy, jak říkám „vykladačů motivačních map“, takže Allianz a Gedeon Richter rozšíří řady společností, které pracují s motivací svých zaměstnanců.

13. 4. a 12. 5. 2023

Webináře „Jak měřit motivaci a rozvíjet ji“

Během 75 minut představíme nový praktický pohled na motivaci a diagnostický nástroj Motivační mapy

19. 4. 2023

Mental fitness

– odstraňte brzdy výkonu pro společnost innogy. Duševní zdatnost je naše schopnost přistupovat k výzvám a překážkám spíše s pozitivním nastavením mysli než s negativním, což závisí na tom, zda používáme více náš mozek přežití – Sabotéry nebo mozek kreativní – Mudrce/Vědmu. Ovlivňuje naši spokojenost, výsledky, energii, úroveň stresu.

18. 4. 2023

UP!leader

Skupina talentů ze společnosti innogy prochází ročním výborně sestaveným a náročným programem. Moje část je Dávání a přijímání zpětné vazby. Na podzim se ještě potkáme na workshopu Řízení změny.

20. 3. – 12. 4. 2023

Série 4 webinářů Mental Fitness – zvyšte svou duševní zdatnost pro společnost T-Mobile

Během 4 týdnů jsme spolu s 15 účastníky odhalovali, jak trénovat 3 mentální svaly – lapač sabotérů, posilovač mudrce/vědmy a sval sebeovládání. Podobně jako u fyzické zdatnosti je důležité posilovat i naši duševní zdatnost.

4. 4.2023

Zahájili jsme letošní jarní běh Manažerského startu pro Komerční banku.

Jsou to čtyři workshopy pro manažery:

I. Mám rozbušky či pilíře? Motivace
II. Přístupy k lidem, operativa a strategie
III. Zpětná vazba a hodnocení, hodnotící rozhovor
IV: Manažerské rozhovory – jak na problém či špatnou zprávu, přerámování

31. 3 .- 1. 4. 2023

Výcvik systemického koučování

Proběhly závěrečné zkoušky výcviku Systemické koučování. Je pro mě radost vidět, jak se všichni ve vedení rozhovorů posunuli a zároveň nostalgie, že se loučíme po 12 intenzivních dnech, které jsme spolu od října strávili.

24. 3. 2023

Výcvik systemické koučování

Zahájili jsme nový běh výcviku Systemické koučování. Máme ideální počet 6 účastníků, takže zase bude pomáhat můj spolulektor Genýsek a budeme společně objevovat taje a dobrodružství komunikace.

22. 3. 2023

Manažerská triáda pro společnost innogy

Jarní běh oblíbených workshopů, kdy ladíme manažerský styl, děláme audit týmů, mícháme tlak a tah v přístupu k lidem, seznamujeme se s motivátory, vzájemně se inspirujeme a mnohé další.

1.3.2023

Manažerská triáda

Zahájili jsme další sérii workshopů pro manažery, kteří si chtějí nastavit a vyladit svůj manažerský styl. Během tří workshopů se budeme postupně prakticky zabývat rolí manažera, schopnostmi a dovednostmi potřebnými pro práci s lidmi a vedením manažerských rozhovorů.

23.2.2023

ITW

Flipchart a kreativita opět v akci. Vedu workshop Tips from Management and Leadership training pro HR ITW, z různých závodů a zemí. Krásný hotel, na recepci mi s úsměvem sdělili, že flipchart mají. Měli, ale bez kolíčků na uchycení, takže měli papíry připevněné stahovací páskou (kabelbinder). Jak připevnit moje papíry, když technik není v dosahu? Vyřešil to provázek …

A pak jsme mohli v klidu sdílet nástroje, které mohou HR business partneři použít při práci s manažery – jednoduchému modelu hodnocení, matrix dovednosti – motivace pro audit týmu, žebříku tlaku a tahu a 4 pokojům změny.

22.2.2023

Mental Fitness – Sabotéři a mudrc v naší mysli – další běh.

Dva workshopy jsou určené pro ty, kdo chtějí zvýšit svoji duševní odolnost, mít více energie, kreativnější nápady, lepší výsledky a zároveň spokojenost. Výkon, úspěch a spokojenost jsou ovlivněny naším nastavením, kterou část mozku zapojujeme. Během dvou workshopů se naučíme, jak oslabovat svoje sabotéry (mozek přežití) a jak posilovat Mudrce/Vědmu (kreativní mozek).

 15.2.2023

Veolia

Mám moc ráda týmové workshopy. I proto, že vyžadují pořádnou dávku kreativity. Což se přihodilo minulý týden během workshopu pro tým Nadačního fondu Veolia.
Setkání probíhalo v pěkných prostorách ve Florentinu, ale zjistila jsem po příchodu, že nemají flipchartový stojan. Tak jsme daly hlavy dohromady a vymyslely náhradní konstrukci – viz foto.

Pak již vše probíhalo skvěle, navazovaly jsme na setkání týmu před třemi lety. Cílem bylo podpořit spolupráci, takže jsme zahájily kreativním představením, nejprve se ozývalo, že neumíme malovat a jak pak byly krásné a výstižné obrázky. Zahrály jsme si o královnu Empatie, bylo to velmi těsné.

Hlavním bodem programu bylo posilování Duševní zdatnosti. Takže jsme odhalily Sabotéry, které jsme si vypěstovaly během let a kteří nám hází klacky pod nohy. Učily jsme se je oslabovat a přepínat ze Sabotérů na kreativní režim mysli. A tomu se budeme dále věnovat na pokračování workshopu.

Bylo zajímavé, že se ukázal jeden sabotér společný všem a to, jak dobře svoje sabotéry známe a víme o nich. Což je 20 % úspěchu v jejich oslabování. Tak teď ještě denní praxe, 15 minut cvičení duševní zdatnosti denně a zbylých 80 % je doma.

25.1.2023

Motivační mapy opět v akci

Mapovali jsme týmové motivátory v Kooperativě. Pěkný workshop v délce 4,5 hodiny, kdy jsme si nejprve řekli něco o motivaci, co to je, jaké má kořeny a pak jsme se zabývali individuálními motivačními profily, co je pro účastníky jednotlivě důležité a poslední část byla o propojení individuálních profilů do týmové mapy, kterou vidíte za mnou na fotografii. ?
Účastníci oceňovali sebepoznání, inspiraci pro to, jak s motivací pracovat. A hlavně to, že se poznali vzájemně, jak bylo několikrát poznamenáno, za půl dne víc než za rok ☺️

13.-14.1.2023

VSK 4. setkání

Máme za sebou celý průběh rozhovoru, zabývali jsme se nastavováním kontextů rozhovoru, zakončením a závěrečnou intervencí a specifikům koučování ve firemním a organizačním prostředí, kde do spolupráce vstupuje zadavatel.

9.1.2023

Manažerská triáda pro Oblastní charitu Chrudim

Zahájili jsme sérii workshopů Manažerská triáda pro Oblastní charitu Chrudim. 11 účastníků se spolu se mnou zabývalo rolí manažera, jaké činnosti manažer dělá, udělali jsme první kroky pro audit týmu a zabývali se motivací – zabijáky motivace a Motivačními mapami – 9 motivátory pro práci. A podívejte se, jak krásně jsme se měli.