Zavádíte změny – zvolte přístup podle motivátorů svých lidí

Motivace patří mezi důležité složky výkonu a hraje klíčovou roli v tom, jak lidé přijímají změny. Jak to spolu souvisí a 3 možné komunikační strategie při zavádění změny, si popíšeme v tomto článku.

Jeden z nejčastějších omylů při práci s motivací je předpoklad, že to, co motivuje mě, motivuje ty druhé. Například manažer, pro kterého je důležitý růst, nutí svoje lidi do změny pozic nebo do spousty rozvojových aktivit. Stejně je to i v přístupu ke změně, kdo změny vítá, nedokáže pochopit, že druhý by rád zachoval to, jak věci jsou.

Jak se ukazuje, motivace, je ryze individuální záležitostí. Možná i proto není práce s motivací jednoduchá.

Naštěstí máme nástroje, které nám pomohou porozumět motivaci lidí. Mapování motivace ukáže, které z 9 motivátorů pro práci jsou pro konkrétního člověka důležité a jaké je hlavní zaměření jeho motivace.

Tato znalost velmi pomůže právě při zavádění změn. Máme 3 hlavní zaměření motivace – na vztahy, výkon a růst a každé přijímá změnu jinak a potřebuje jiný přístup, aby změnou úspěšně prošli.

Vztahy – ať vše zůstane takové, jak jsme zvyklí

Lidé se zaměřením na vztahy si cení sociálních vazeb, je pro ně důležitá sounáležitost, uznání a stabilita. Změnu přijímají až s averzí, protože ohrožuje vztahy, které si v průběhu času vytvořili. Často se ptají, proč nemůžou dělat věci tak, jak byli zvyklí.

Při zavádění změny nemá smysl na ně tlačit nebo jim vyčítat, že jsou zpátečníci. Tím se ještě víc ve svém postoji utvrdí. Potřebují porozumět tomu, co hrozí, když ke změně nedojde. Řídí se příslovím „lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše“. Ke změně se odhodlají, až když hrozí, že o vrabce přijdou.

Zvolte individuální přístup, naslouchejte, jaké mají obavy, otázky, námitky. A myslete na to, že lidé zaměření na vztahy, potřebují spoustu informací, jak se bude postupovat, provázejte je malými krůčky. Nezapomeňte sdělit, co zůstane zachováno a může být pro ně kotvou.

Výkon – co z toho budu mít?

Lidé zaměření na výkon si cení výsledku, úspěchů, znalostí. Bývají soutěživí a soustředí se na přítomnost. Jsou praktičtí, logičtí až analytičtí. Ve vztahu ke změně vychází jejich rozhodnutí a reakce z toho, jak tato ovlivní blízkou budoucnost. Kalkulují tedy, co jim změna přinese a podle toho se rozhodnou, zda ji podpoří nebo ne.

Když je chcete přesvědčit ke změně, ukažte jim výhody, které změnou získají. Budou mít větší vliv? Nabízí se možnost postupu nebo odměny? Budou moci využít svoje znalosti nebo dokonce svou odbornost rozšířit? Zapojte je do procesu rozhodování a uvědomte si, že neochota ke změně u nich může pramenit i z obav z neúspěchu. Když jim ukážete, že to dokážou a budou díky tomu lepší, máte vyhráno.

Růst – změna? Jdeme do toho!

Lidé zaměření na růst rádi inovují, cení si svobody, kreativity a toho, že mohou být užiteční a přinést pozitivní rozdíl v kvalitě života druhých a svého. Ve své práci potřebují vidět smysl, jsou idealističtí. Jak již možná sami vidíte, tito lidé změnu budou podporovat a pomáhat v její realizaci. Mezi nimi hledejte „agenty“ změny.

Když je provázíte změnou, mluvte o smyslu, který změna má, jak podpoří a vylepší organizaci. Potřebují vidět širší obraz a souvislosti. Jsou zaměření na budoucnost, takže mluvte o vizi, jak to bude vypadat v budoucnu. Ptejte se jich, co by oni udělali a jak by změnili status quo. Dejte jim volnost v rámci širších hranic. Ukažte, jaké možnosti změna nabízí a jaký užitek oni sami díky tomu budou moci přinést sobě i druhým.

 

Poznámka: Tento článek vyšel také v HR News – portál pro HR manažery a specialisty

Aktuální akce

 

Výcvik systemické koučování I
Začínáme 11.10.2024

Manažerská triáda:
Začínáme: 19.8.2024

Mental Fitness:
Sabotéři: 6.11.2024
Mudrc/Vědma: 3.12.2024

Řízení změny
10.12.2024

Webinář Jak podpořit výkon a spolupráci týmu
10.9.2024 nebo 9.11.2024

Když vztahové ucho zlobí aneb jak předcházet konfliktům

Slyšeli jste tu o čtyřech uších? Ne? Moc ráda vám o nich povím. Začneme příběhem… Mezi Gábinou a Nikolou to skřípe od té doby, kdy Nikola zastupovala Gábinu během její dovolené. Situace se vyhrotila, když Nikola zavolala Gábině na dovolenou a ptala se na nějaké...

Kategorie

E-book: Chcete vědět, jak motivovat sebe a ostatní?

Přihlaste se k odběru Tipů a Triků z oblasti seberozvoje a koučování a jako poděkování od nás získáte e-book zdarma: „Jak motivovat sebe a svůj tým“ aneb „9 způsobů, jak zvýšit motivaci a energii“.

Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům - nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavě

o Pavla Pavlíková