Jak měřit motivaci aneb jste Obránce, Ředitel či Tvůrce?

Motivace patří mezi nejdůležitější faktory, o kterých se mluví v souvislosti s vedením lidí, angažovaností a výkonem. Uvádí se, že motivovaní zaměstnanci vykazují až 16krát vyšší produktivitu než nemotivovaní. Proto častou otázkou na trénincích manažerských dovedností je, jak motivovat zaměstnance.

Co je motivace

Motivace je energie, náš vnitřní pohon, který určuje, jak se cítíme a následně jak se chováme. Je to to, kvůli čemu ráno vstáváme z postele a jdeme do práce. Na rozdíl od osobnostních rysů se naše motivace v čase může měnit.

Existuje značné množství teorií motivace (namátkou Maslowova pyramida potřeb, Hertzbergova teorie hygienických faktorů, vnitřní a vnější motivace, motivace 1.0 až 3.0 Daniela Pinka a mnohé další). Všechny jsou zajímavé, ale postrádají praktický pohled na to, jak zjistit, co konkrétního člověka motivuje a jak s motivací pracovat.

Motivační mapy

Otázkou praktičnosti motivačních teorií se zabýval James Sale, který zkoumal styčné body Maslowovy pyramidy potřeb, Enneagramu a Kariérových kotev Edgara Scheina a vytvořil srozumitelný model a zároveň diagnostický nástroj Motivační mapy.

Motivační mapy představují 9 motivátorů pro práci sdružených ve 3 skupinách podle podobných charakteristik, například postoji ke změně, rychlosti rozhodování a co je pro ně důležité. Jde o zaměření na lidi (vztahy), věci (výkon) nebo myšlenky (růst).

Výstupem akreditovaného on-line testu, jehož vyplnění zabere 15 minut, je celková úroveň motivace daného člověka, pořadí důležitosti jednotlivých motivátorů a míra jejich naplnění. Report a rozbor výsledků přináší vhled do vlastní motivace a zároveň konkrétní kroky, jak podpořit svoje motivátory.

9 motivátorů

Každý člověk má svou jedinečnou kombinaci 9 motivátorů, jejich pořadí a sílu, která určuje úroveň motivace daného člověka. Každý z motivátorů má svoje charakteristické potřeby, požadavky a touhy. První tři motivátory a jejich úroveň naplnění jsou pro výkon a spokojenost nejdůležitější. Významný je i poslední motivátor v pořadí, protože může buď posílit první tři motivátory nebo v určitých případech působit jako demotivátor. Zde je základní přehled všech 9 motivátorů.

Jak lze Motivační mapy využít:

  • Individuální mapa přináší porozumění vlastním preferencím a tipy pro práci se svou motivací. Je tedy užitečným nástrojem pro zvyšování výkonu, rozvoj, sebeuvědomění a podklad pro koučování.
  • Týmová mapa ukazuje manažerovi, jaká je energie jeho týmu, čím jsou jednotliví lidé motivovaní a jak jsou jejich motivátory naplněné. Manažer získá cenný podklad pro individuální práci se svými lidmi, jak podpořit jejich motivaci, tím jejich spokojenost, angažovanost a lepší výsledky. Zároveň rozumí možným konfliktům v rámci týmu a dokáže odhalit skryté zdroje.
  • Akreditace pro práci s motivačními mapami je vhodná pro personalisty, kteří pak mohou v rámci své společnosti využívat tento nástroj interně jako pomoc manažerům pro řízení výkonu, talent management a rozvoj. Koučové využijí Motivační mapy při koučování jako jeden ze zdrojů pro obchodní a kariérová rozhodnutí a pro rozvoj leadershipu.

Zajímavost na závěr

Zkuste odhadnout, jaká je průměrná míra motivace zaměstnanců. Pokud váš tip byl 59 %, trefili jste se. Tento výsledek vychází z dosud vyplněných 22 000 testů v rámci 12 zemí.

Už tušíte, které motivátory jsou ty vaše? Zajímají-li vás další informace, kontaktujte mne nebo počkejte na další článek.

Poznámka: Tento článek vyšel také v HR News – portál pro HR manažery a specialisty

Aktuální akce

 

Výcvik systemické koučování I
Začínáme 11.10.2024

Manažerská triáda:
Začínáme: 19.8.2024

Mental Fitness:
Sabotéři: 6.11.2024
Mudrc/Vědma: 3.12.2024

Řízení změny
10.12.2024

Webinář Jak podpořit výkon a spolupráci týmu
10.9.2024 nebo 9.11.2024

Když vztahové ucho zlobí aneb jak předcházet konfliktům

Slyšeli jste tu o čtyřech uších? Ne? Moc ráda vám o nich povím. Začneme příběhem… Mezi Gábinou a Nikolou to skřípe od té doby, kdy Nikola zastupovala Gábinu během její dovolené. Situace se vyhrotila, když Nikola zavolala Gábině na dovolenou a ptala se na nějaké...

Kategorie

E-book: Chcete vědět, jak motivovat sebe a ostatní?

Přihlaste se k odběru Tipů a Triků z oblasti seberozvoje a koučování a jako poděkování od nás získáte e-book zdarma: „Jak motivovat sebe a svůj tým“ aneb „9 způsobů, jak zvýšit motivaci a energii“.

Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům - nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavě

o Pavla Pavlíková