Rekvalifikujte se na kouče pod vedením zkušené certifikované koučky

Tento článek začal šťouchem od účastníka výcviku: „Děláš úžasný produkt, na vysoké úrovni, perfektně, ale vůbec o tom nemluvíš.

Proč dělám výcviky systemického koučování? Mně samotné systemické koučování změnilo život a tak mne těší, když tuto zkušenost mohu předat dál. Věřím v to, že lidé dokáží úžasné věci a zde vidím svoje poslání pomoci lidem objevovat jejich zdroje, jejich vnitřní sílu, prostě jejich poklady.

V roce 2002 jsem absolvovala výcvik systemického koučování, tehdy v pozici HR manažerky. Rychle jsem viděla výsledky – snáze a úspěšněji jsem se dokázala vypořádat s komplexními úkoly a projekty, s několika souběžně. Lépe se mi vedly přijímací rozhovory s uchazeči a hlavně jsem dokázala získat více manažerů pro koncepty řízení výkonu, rozvoj lidí. Víc jsem je dokázala pochopit a najít s nimi jejich cestu, jak zvládnout například hodnocení zaměstnanců.

Výcvik Systemické koučování – rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT

Po několikaleté praxi kouče (interního a od roku 2006 externího) jsem se rozhodla předávat dál, co umím. Připravila jsem výcvik systemického koučování postavený na principech, kterým věřím a které mám ze své koučovací praxe vyzkoušené, že fungují. Výcvik má 6 dvoudenních setkání. Je akreditovaný MŠMT jako rekvalifikační kurz pro pozici kouč.

Cílem výcviku je rozvinout a podpořit umění komunikace a vedení lidí. Přidávám si k tomu můj osobní cíl – aby si účastníci našli, co z koučování mohou využít ve své praxi a jaké jsou jejich silné stránky ve vedení rozhovorů a v práci s lidmi. Tyto silné stránky podporuji a nabízím další možnosti jednání.

I proto vedu program v malé skupině 6-8 lidí. Aby každý měl dost prostoru a abych mohla výcvik přizpůsobit potřebám všech.

Na prvním setkání prověřujeme světonázor účastníků, co si myslí o tom, jak funguje komunikace, naše vnímání, jaké máme předpoklady. Padají slova jako komunikační teorie, kybernetika 2. řádu, systémová teorie, konstruktivismus,…

Celý výcvik je hodně o přemýšlení a sebereflexi. O tom, co dělám v rozhovoru, proč to dělám a zda je to užitečné. O hypotézách a co dělají s naší komunikací.

Samozřejmě nechybí metodika rozhovoru, postupně procházíme celou strukturou rozhovoru zaměřeného na řešení. Zkoušíme různé techniky a modely použitelné v koučování a v práci s lidmi obecně.

A co píšou o výcviku účastníci?

Výcvik v systemickém koučování mohu vřele doporučit každému, kdo pracuje s lidmi na různých pozicích a je motivován rozvíjet i sám sebe. Jako psycholog konstatuji, že výcvik vedený Pavlou je profesně kompetentní a jeho úroveň je daleko vyšší, než bylo mé původní očekávání. Je zaměřen velice prakticky s dostatečným teoretickým pozadím, které dává celému výcviku hlubší rozměr a zároveň probíhá hravou formou, která nácvik nových dovedností usnadňuje.

V rámci manažerské práce s lidmi dokážu mnohem lépe rozlišovat, co je důležité pro mě a moji práci, a co je důležité pro mé podřízené. Vedu je k větší autonomii, což pro ně znamená rozvoj, vyšší zodpovědnost, ale také větší motivaci a radost z úspěchu. Dokážu snadněji a lépe zadávat úkoly a také úkoly snadněji a lépe přijímat od svých nadřízených, a to díky tomu, že jsem se naučil pídit se po tom, co kdo vlastně po mně přesně chce. Jsem příjemně překvapen, že mi tento přístup automaticky šetří mnoho času.

V rámci rodiny mám pocit, že lépe dokážu zvládat problémy spojené s výchovou dětí a vést své děti tak, aby měly samy radost z toho, jak se rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti. Také každodenní manželská komunikace dostává nový rozměr, když se uplatní systemický přístup.

Tento trénink bych doporučila každému, kdo se chce sám zlepšit v komunikaci s lidmi, kdo se zamýšlí nad tím, jakou sílu a moc má správné naslouchání partnerovi v komunikaci a také všem, kteří na manažerské pozici řeší různá témata se svými zaměstnanci a chtěli by se zlepšit ve svých kompetencích.

Učí novému vnímání mezilidské komunikace a přemýšlení nad svým způsobem práce.

Každý máme svůj životní příběh, který nás ovlivňuje a určuje naše rozhodování, chování, způsob, jakým přistupujeme k řešení, ale i jazyk a slova, která volíme… Pokud chcete více poznat ten váš a lépe pochopit i příběhy těch ostatních, musíte prostě přijít a vyzkoušet to. Otevře vám to oči!

Přidejte se!

Aktuální akce

 

Výcvik systemické koučování I
Začínáme 11.10.2024

Manažerská triáda:
Začínáme: 19.8.2024

Mental Fitness:
Sabotéři: 6.11.2024
Mudrc/Vědma: 3.12.2024

Řízení změny
10.12.2024

Webinář Jak podpořit výkon a spolupráci týmu
10.9.2024 nebo 9.11.2024

Když vztahové ucho zlobí aneb jak předcházet konfliktům

Slyšeli jste tu o čtyřech uších? Ne? Moc ráda vám o nich povím. Začneme příběhem… Mezi Gábinou a Nikolou to skřípe od té doby, kdy Nikola zastupovala Gábinu během její dovolené. Situace se vyhrotila, když Nikola zavolala Gábině na dovolenou a ptala se na nějaké...

Kategorie

E-book: Chcete vědět, jak motivovat sebe a ostatní?

Přihlaste se k odběru Tipů a Triků z oblasti seberozvoje a koučování a jako poděkování od nás získáte e-book zdarma: „Jak motivovat sebe a svůj tým“ aneb „9 způsobů, jak zvýšit motivaci a energii“.

Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům - nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavě

o Pavla Pavlíková