Laboratoř manažerského mistrovství V. – Kterou ze 6 priorit leadera se díváte na svět?

Ing. Mgr. Barbora Nykodýmová – redaktorka HR News a Management News 

Kdy se skutečně cítíte být sami sebou ve své roli – v práci, v osobním životě? Jak se to projevuje? Co to přináší vám i vašemu okolí?

 

Všichni jistě alespoň pocitově tušíme, co nás v životě naplňuje. Avšak již méně z nás se nad uvedenými otázkami zkusilo skutečně někdy pozastavit a chvíli zauvažovat nad tím, do jaké míry se to, co nás skutečně těší, promítá i do našich každodenních aktivit. Vždyť kolik z nás, našich kolegů, podřízených nebo známých dělá činnosti, které je šťastnými nečiní, netěží z vlastních silných stránek, a v důsledku toho nevytváří ani dobré výsledky? Proč i přesto nepracují alespoň na drobných změnách k docílení lepšího stavu?

Odpovědi na nabízené otázky jsme hledali společně s dalšími účastníky a s podporou kouček, Pavlou Pavlíkovou a Evou Jedličkovou, v rámci prosincového dvoudenního inspirativního workshopu Leadership 3D – Sám sebou ve své roli. Celý trénink proběhl zážitkovou formou, díky čemuž každý účastník získal opravdu dostatek prostoru vypořádat se s tématy podle svého osobního nastavení a pocitů, a lépe tak porozuměl svému vlastnímu já. Tento článek vám nabízí pár dílčích poznatků z kurzu, které vám, jak doufám, pomohou v zamyšlení nad vašimi vlastními osobnostními kvalitami.

Spokojenost a dobré výsledky: klišé, po kterých touží každý z nás. Jak jich dosáhnout?

V současném dynamickém světě žijeme hektickými životy. Sami sebe nutíme více přemýšlet nad termíny či nedokončenými projekty a mnohem méně nad vlastními schopnostmi i tím, co nás opravdu baví a zajímá.

Soustředíme svou pozornost častěji na překonávání slabých stránek, namísto posilování těch silných. V důsledku toho ztrácíme drive i nadšení a úleva kupodivu nepřichází ani poté, co se s některou naší slabinou vypořádáme. Dává takový postup smysl?

Jistě, že ne. Ke stejnému závěru dospěl po rozsáhlém výzkumu i Martin Seligman, duchovní otec pozitivní psychologie.

Představil 5 základních pilířů osobního leadershipu, s nimiž nás Pavla Pavlíková a Eva Jedličková v úvodu kurzu seznámily.

Tyto pilíře pomáhají docílit kýžených lepších výsledků a spokojenosti. Které to jsou?

  1. Pozitivní emoce
  2. Zaujetí, zájem a flow
  3. Smysluplnost
  4. Pozitivní vztahy
  5. Úspěch

Někteří lidé souzní s více pilíři najednou, jiní jsou naopak zatíženi na jeden konkrétní. Faktem ale je, že se všechny vzájemně podporují a dohromady představují základy našeho spokojeného života přinášejícího výsledky.

V průběhu navazujícího cvičení jsme dostali příležitost sami u sebe odhalit, které z nabízených pilířů jsou nám opravdu blízké a na které klademe větší důraz. Je zajímavé, že většina účastníků častěji uváděla pilíře představující zaujetí či pozitivní vztahy spíše než pilíř úspěchu. Znamená to, že je pro nás těžší nalézt definici úspěchu? A co když úspěchu docílíme? Dokážeme si jej opravdu užít a vytěžit z něj to pozitivní? Tyto otázky nechávám vaší samostatné úvaze, neboť definice úspěchu skutečně je o individuálním vnímání každého z nás.

Probuďte zájem u sebe i druhých

Podobně jako úspěch bývá i pilíř představující zaujetí a zájem spojován s využitím našich silných stránek.

Tento element však bývá zmiňován také v souvislosti s tzv. flow – plynutím, naprostým a zcela nenásilným soustředěním, kdy se plně ponoříme do vlastní činnosti a nevnímáme čas ani dění kolem sebe.

Jde tedy obecně o stav, kdy je výzva spočívající v náročnosti úkolu v souladu s našimi aktuálními dovednostmi, jak jsme se v rámci kurzu dozvěděli.

Vybavujete si takovou situaci, kdy jste sami zažili flow? Jak dlouho trvala – pár minut, hodin? S jakou činností jste si flow spojili?

Ve stavu zaujetí se sami můžeme ocitnout skrze své silné stránky, které však paradoxně mnohdy bývají i našimi slabinami, což jsme záhy v průběhu cvičení sami zjišťovali. Například často zmiňovaným perfekcionismem, kterým „trpí“ širší populace, se snadno lze dostat do časového skluzu (pokud se v tomto příkladu sami poznáváte, ani se nedivím…).

Silné a slabé stránky spolu tudíž úzce souvisí a práci s nimi Pavla Pavlíková trefně přirovnala práci s nožem: „Čepel představuje silné stránky osobnosti a je nutno ji brousit, zatímco rukojeť charakterizující naše slabiny je nutné přizpůsobit tak, aby nám padla do ruky.“. Jak zároveň dodala, je nutné hledat synergii mezi oběma stránkami a při jejich posilování či utlumování používat tzv. Paretovo pravidlo 80:20, tedy 80 % věnovat rozvoji silných stránek a 20 % práci se slabinami.

TIP: Zkuste si otestovat své silné stránky v testu Martina Seligmana.

Během další části tréninku jsme si pak sami ve dvojicích vyzkoušeli, jakým způsobem těžit z pozitivních situací z minulosti pro náš aktuální stav. Jak totiž uvedla Eva Jedličková: „Zaujetí je možné si ‚vyrobit‘ a je zároveň pro ostatní ‚nakažlivé‘ v pozitivním slova smyslu.“. Vždyť kolikrát jste zažili něčí vyprávění, z něhož bylo patrné skutečné zanícení mluvčího pro dané téma? Vzbudil jeho projev váš zájem? Zkuste si tento „princip nakažlivosti“ zapamatovat, až budete chtít motivovat nebo prostě a jednoduše oslnit druhé.

3:1 = optimální poměr pozitiv a negativ

Bavíme-li se o zaujetí či úspěchu, zřídkakdy se tyto pozitivní faktory projevují samostatně bez vlivu dalších lidí.

Nabízí se tedy potřeba kultivace vzájemných vztahů s ostatními jako další z pilířů dosažení vlastní spokojenosti i vlastních výsledků i třeba výsledků našeho týmu.

Tzv. Losadův poměr, s nímž jsme měli možnost se během workshopu seznámit, je konceptem, který je v rámci utužování vzájemných vztahů opravdu velmi užitečným a přitom jednoduchým nástrojem analyzujícím poměr pozitivních versus negativních interakcí.

Výzkum prokázal, že podniky, které ekonomicky prosperují, vykazují obecně poměr 3:1, tedy tři kladné interakce, prohlášení či jiné komunikační aktivity vůči jedné negativní. U vysoce výkonných týmů je tento poměr dokonce 5:1.

Zřejmě už si sami pokládáte další otázku, jak by asi vypadal takový poměr, pokud by byl podobný průzkum realizován právě ve vaší společnosti například v rámci poskytování zpětné vazby zaměstnancům… Máte-li dojem, že by negativní sdělení či hodnocení převážily nad těmi pozitivními a ani aktuální vzájemné vztahy a výkon týmů nejsou příliš uspokojivé, co z toho vyplývá? Chválit, podporovat, oceňovat… Pozitivní přístup (s mírou) skutečně dělá divy!

O pilířích vlastní spokojenosti, výkonu a hledání své role v profesi i životě by se jistě dalo hovořit opravdu dlouho. Navíc je velmi obohacující poslouchat druhé, jak na jednotlivé „stavební kameny“ nahlíží ze svého úhlu pohledu. Ostatně takto podnětná byla i diskuze s ostatními účastníky v průběhu celého setkání.

Pokud se chcete blíže seznámit se všemi pilíři a vykreslit si svou osobní představu o vlastní roli, přihlaste se na dvoudenní workshop Leadership 3D – Sám sebou ve své roli nebo vyzkoušejte přímo devítidenní výcvik Leadership 3D – Cesta k mistrovství. Osobně věřím, že kurzy vám napomohou lépe poznat sebe sama, rozvinout své schopnosti i silné stránky, docílit trvale udržitelných výsledků, a stát se tak skutečným lídrem pro své okolí. 

Aktuální akce

 

Výcvik systemické koučování I
Začínáme 11.10.2024

Manažerská triáda:
Začínáme: 29.04.2024 a 25.9.2024

Mental Fitness:
Sabotéři: 5.11.2024
Mudrc/Vědma: 3.12.2024

Řízení změny
11.6.2024 nebo 10.12.2024

Webinář Jak podpořit výkon a spolupráci týmu
10.9.2024 nebo 9.11.2024

Neurovědy pro praxi aneb Jak nejít proti zákonitostem mysli

Na tomto odkazu najdete můj článek, který byl publikován v dubnovém vydání časopisu Firemní vzdělávání. Celé dubnové vydání časopisu Firemní vzdělávání si můžete prohlédnout zde.   (pokud se vám odkazy neotevřou v novém okně, tak došlo ke stažení pdf souborů na...

Kategorie

E-book: Chcete vědět, jak motivovat sebe a ostatní?

Přihlaste se k odběru Tipů a Triků z oblasti seberozvoje a koučování a jako poděkování od nás získáte e-book zdarma: „Jak motivovat sebe a svůj tým“ aneb „9 způsobů, jak zvýšit motivaci a energii“.

Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům - nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavě

o Pavla Pavlíková